Dolny Śląskkonsultacjestrategia

Ruszają konsultacje społeczne

Tylko do 26 marca można zgłaszać swoje opinie do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, trwających w dniach 19 lutego 2018 r. –26 marca 2018 r. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl   w zakładce Rozwój Regionalny zamieszczony został projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław

lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament

Rozwoju Regionalnego UMWD”.

Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:

•    9 marca 2018 r. Legnica

•    15 marca 2018 r. Jelenia Góra

•    21 marca 2018 r. Wałbrzych

•    23 marca 2018 Wrocław

Zobacz również