MarcinowiceremontWirki

Remont mostu w Wirkach

Remont mostu (praktycznie odbudowa) w Wirkach, jest w fazie końcowej.

W maju 2018 r. gmina Marcinowice na to zadanie, otrzymała promesę w ramach środków na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z MSWiA, na kwotę 160 tys. zł.

Zobacz również