Chłopskaświdnica

Remont Chłopskiej zakończony (foto)

Nowa nawierzchnia jezdni, wybudowany chodnik i dodatkowe miejsca parkingowe – dobiegł końca remont ulicy Chłopskiej. Na ten cel miasto wydało ponad milion złotych.

Rozbudowa rozpoczęła się w połowie kwietnia. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „STA – DAR” Dariusz Stańczyk ze Świebodzic, które wybrane zostało w ramach przetargu.

Modernizacja objęła wymianę nawierzchni jezdni gruntowej na kostkę betonową na długości około 300 metrów. Od strony zabudowy mieszkaniowej powstał nowy chodnik. Ulica wzbogaciła się o  41 miejsc postojowych. Przebudowano istniejące zjazdy do posesji, wybudowano także plac manewrowy do zawracania. Od strony rowu kolejowego pojawiły się barieroporęcze, w celu uniemożliwienia przechodzenia przez tory kolejowe do ul. Działkowej. Dodatkowo, powstała kanalizacja deszczowa oraz sieć oświetlenia ulicznego. Jeszcze przed robotami drogowymi Dolnośląska Służba Gazownictwa położyła sieć gazową.

To nie jedyna droga gruntowa poddana modernizacji. Od 2015 roku zrealizowano między innymi przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej przy ulicach: Legii Nadwiślańskiej, Letniej, Szczęśliwej, Podmiejskiej, Józefa Longina Sowińskiego, drogę do klubu seniora przy ul. Rolniczej, a także drogę dojazdową do Szkoły Podstawowej nr 2. Wybudowano również sięgacz ulicy Kątnej i Franciszka Jarzyny, sięgacz ulicy Świętojańskiej, ulicę Deszczową, a także sięgacz ulic Leśnej i Brata Alberta. 

Zobacz również