Pogodnaremontświdnica

Przebudowa Pogodnej z dofinansowaniem

Świdnica otrzyma wsparcie finansowe z programu Fundusz Dróg Samorządowych. Zadaniem, które znalazło się na liście jest “Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy – etap II”. Całkowita wartość projektu to 1 803 819 zł, dofinansowanie wyniesie 50%. Inwestycja polegać będzie na kontynuacji przebudowy ul. Pogodnej do terenu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej.

Przebudowana zostanie jezdnia na długości 332 metrów oraz chodniki. Powstanie także droga rowerowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Zakres prac obejmować będzie również przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo poza zadaniem dofinansowanym będzie realizowana budowa bardzo oczekiwanej drogi dojazdowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Będzie to koszt około 500 tys. zł. Rozpoczęcie robót planowane jest w sierpniu tego roku, a zakończenie w połowie 2021 roku.

Przy ulicy Pogodnej zlokalizowane są tereny aktywizacji gospodarczej oraz usługowej. Miasto przygotowuje właśnie na sprzedaż 3 działki pod zabudowę produkcyjną.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie dolnośląskim wsparcie uzyska 101 zadań na  kwotę 156,5 mln zł. Wśród nich znalazły się inwestycje zgłoszone m. in. przez powiat i gminę Świdnica, a także przez gminy: Jaworzyna Śląska i Marcinowice.

UM Świdnica

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Leave a Reply

Zobacz również