“Wieloaspektowość w doradztwie zawodowym” – pod takim hasłem odbyła się dziś w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy dolnośląska konferencja poświęcona możliwościom podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów. 14 wyspecjalizowanych trenerów przygotowało panele dyskusyjne, dzięki którym uczestnicy mieli okazję poznać nowe techniki doskonalenia zawodowego.

-Doradztwo zawodowe i orientacja zawodowa są w tej chwili bardzo ważnym aspektem, jeśli chodzi o zmieniającą się gospodarkę. Szybkość tych zmian powoduje, że musimy przygotować młodzież do podejmowania elastycznych i zgodnych z potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – mówi dla “Moja Świdnica” dyrektor szkoły Violetta Skibicka.

-Szkolenia w ramach tzw. forum doradztwa zawodowego ziemi świdnickiej odbywają się w naszej szkole od trzech lat. 23 października ubiegłego roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy ówczesnym Gimnazjum nr 4 oraz Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego o wspólnej inicjatywie powołania forum doradztwa, które miało tworzyć sieć doradców zawodowych ziemi świdnickiej – tłumaczy wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Tomasz Całka.

Szkolenia dla doradców służą przede wszystkim wymianie doświadczeń. W dzisiejszej konferencji wzięło udział około 90 osób.

 

Zobacz również