aktywizacjapowiatowy urząd pracy w świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udziału w stażach

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego ,,Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim IV” Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zaprasza pracodawców oraz osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne od udziału w stażach.

W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski o organizację staży, które gwarantują dalsze zatrudnienie po programie w formie umowy o pracę na okres minimum trzech miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór wniosków o organizację staży zakończy się w dniu 31.08.2018r. Staże będą organizowane maksymalnie do 14.12.2018 r. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl w zakładce ,,Dla pracodawców i przedsiębiorców” – ,,Dokumenty i Formularze”.

Szczegółowe informacje na temat organizacji staży udzielane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, pok. 8, tel 74/8561803.

Zobacz również