językikonkursSpołeczna Szkoła Podstawowa

Potyczki z angielskim i niemieckim za nimi (FOTO)

7 marca 2019 r. odbył się Finał X Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Naszej Szkole” w Świdnicy.

Tegoroczna edycja Potyczek składała się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Na podstawie protokołów wyników etapu szkolnego z każdej zgłoszonej placówki organizatorzy zakwalifikowali do etapu powiatowego trzyosobowe drużyny złożone z uczestników, którzy uzyskali najwyższe noty. Etap powiatowy składał się z części pisemnej i ustnej. 1 marca dwudziestu trzech najlepszych uczniów z ośmiu szkół zmierzyło się z testem pisemnym w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomości gramatyki i słownictwa oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Wszyscy spotkali się ponownie 7 marca, aby przystąpić do części ustnej, w której rywalizowali drużynowo. 3-osobowe ekipy z każdej szkoły zaprezentowały trzyminutowe wystąpienia w języku angielskim na wylosowane zagadnienia.
Tematem przewodnim wystąpień była podróż dookoła świata – YOUR WORLD TOUR! Uczniowie w dialogach rozwiązywali problemy, które mogłyby się zdarzyć podczas wspólnego podróżowania. Ich zadaniem było na przykład przekonywanie pozostałych członków wyprawy do wyboru określonego hotelu i atrakcji w określonym kraju, podejmowanie decyzji o kierunku dalszej podróży, zgłaszanie zaginionego bagażu na policji czy nakłonienie rodziców w rozmowie telefonicznej do przesłania dodatkowej gotówki na podróż.
Jury oceniało wypowiedzi pod kątem zgodności z tematem, umiejętności prowadzenia dyskusji, płynności wypowiedzi, bogactwa leksykalnego, poprawności gramatycznej oraz poprawnej wymowy. W jury pracowali: Hanna Turek, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i nauczyciel matematyki w języku angielskim, Lavette Kowalczyk, native speaker prowadząca zajęcia w szkole społecznej oraz Estera Nowatkowska, doradca metodyczny Oxford University Press Polska.
O ostatecznym wyniku Potyczek decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie pisemnym i ustnym.

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:
I miejsce – BARTOSZ PIEKIELNY (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)
II miejsce – MONIKA MUCHA (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)
III miejsce – JULIA CZYŻ (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)

Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyli:
Kalina Kwiecień (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy)
Maksym Sznajder (Szkoła Podstawowa w Marcinowicach)
Julia Tobiasz (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym)

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Naszej Szkole” w Świdnicy, wydawnictwa językowe Macmillan Polska oraz Oxford University Press Polska oraz fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Laureaci otrzymają również dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ponieważ konkurs został wpisany do rejestru konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

foto: SSP

Zobacz również