koronawirusSzpital latawiec

Ograniczenia w szpitalu Latawiec

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ z dniem 16 marca 2020 r. ograniczeniu do niezbędnego minimum i czasowemu zawieszeniu podlegają świadczeń wykonywane planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.

Dotyczy to:

  • planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, gastroskopia, kolonoskopia, videoendoskopia, angiografia fluoresceinowa, USG, RTG, EMG i EEG,
  • prowadzenia rehabilitacji leczniczej
  • porodów rodzinnych

W każdym przypadku odroczenia terminu udzielania świadczenia dokonana zostanie ocena uwarunkowań i ryzyk dotyczycących stanu zdrowia pacjentów.

Pragniemy również uspokoić i podkreślić, że nie ma zagrożenia wstrzymania przyjęć w trybie pilnym, tj. w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

źródło: Szpital Latawiec

Dodaj komentarz

Zobacz również