Najważniejszym zadaniem jednostki jest pielęgnowanie pamięci o kolegach, żołnierzach i pracownikach wojska, którzy oddali życie w działaniach poza granicami państwa. Przedstawiciele Centrum Weterana odwiedzili Świdnicę by na cmentarzu oddać cześć śp. starszemu chorążemu Władysławowi Wojciechowskiemu, który zginął podczas misji w Namibii 5 września 1989 roku.

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w MON p. Wojciechowi Skurkiewiczowi za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON. Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni płk Szczepan Głuszczak.

Do symbolicznego spotkania na cmentarzu z członkami rodziny i wiceprezydentem Świdnicy Szymonem Chojnowskim doszło w piątek 4 września, czyli dzień przed 31. rocznicą śmierci starszego chorążego Władysława Wojciechowskiego. – Zawsze o 9:00 rano w dniu, kiedy zginął jeden z naszych kolegów, zapalmy znicz pod pomnikiem poległego żołnierza – mówi pułkownik Szczepan Głuszczak.

Śp. starszy chorąży Władysław Wojciechowski urodził się 4 kwietnia 1947 roku. Był absolwentem zasadniczej szkoły górniczej (1964) oraz Podoficerskiej Szkoły Piechoty (1968). W latach 1968-1974 służył w Lwóweckim Batalionie Obrony Terytorialnej, początkowo jako dowódca drużyny, a następnie jako szef kompanii. Od 1974 r. pełnił służbę we wrocławskim Pułku Obrony Terytorialnej jako szef zaopatrzenia mundurowego. Podczas misji UNTAG w Namibii służył w VI Kompanii Zaopatrzenia. Zginął 5 września 1989 r. w czasie wykonywania obowiązków służbowych (w wypadku samochodowym) w Namibii, w czasie misji pokojowej pod błękitną flagą. Wraz z nim zginęli sierż. Ryszard Zalewski, oraz st. chor. szt. Jan Boleszczuk. Władysław Wojciechowski osierocił troje dzieci. W 2003 roku został pośmiertnie nagrodzony za służbę pod egidą ONZ medalem pamiątkowym im. Daga Hammarskjölda. Medal przyznał Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Kofi Annan.

foto: Daniel Gębala

Dodaj komentarz

Zobacz również