akcjanaukapieniądzeSP8

Od grosika do złotówki (FOTO)

W lutym uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy rozpoczęły realizację projektu z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa pn. „Od grosika do złotówki”.

Tematyka tego ciekawego projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu to:

nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.
Podróżując przez 10 miesięcy z Grosikiem po galaktyce Finanse i Oszczędzanie, dzieci będą uczyć się zasady zarządzania własnymi finansami.

W lutym drugoklasiści poznali pojęcia: moneta, banknot, nominał, bilon, awers, rewers, NBP, PLN. Zapoznały się z nominałami monet i banknotów oraz z mianem złotego i grosza. Nauczyli się rozpoznawać nominały i liczyć pieniądze. Wypowiadali się na temat znaczenia pieniędzy w życiu rodziny. Nabywali też umiejętność współpracy w grupie.

Kolejne zajęcia z edukacji finansowej już w marcu.

foto: J. Janiak, I. Moneta, A. Krasnoborska/SP8

Zobacz również