partnerstwoświdnicaŚwidnickie Towarzystwo Partnerstwa Miastwspółpraca

Od 25 lat dbają o relacje partnerskie Świdnicy

Inicjują projekty, organizują spotkania i wyjazdy. Niektórzy nie tylko działają od dnia podpisania pierwszej umowy partnerskiej, ale też czynnie angażowali się przed laty w nawiązanie tej relacji. Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast obchodzi 25-lecie istnienia.

Towarzystwo to grupa około trzydziestu osób – członków i sympatyków. Są w niej osoby, które nie tylko są od początku funkcjonowania organizacji, ale też przede wszystkim od samego początku brały udział w nawiązywaniu kontaktów partnerskich, od podpisania pierwszej deklaracji partnerskiej z Biberach. Niewątpliwie należy wspomnieć wieloletnią prezes Towarzystwa Iwonę Rosiak.To także tłumacze, którzy angażowali się od podstaw w ten kontakt partnerski. We współpracę od samego początku aktywnie zaangażowani są świdniccy harcerze z wieloletnim komendantem Piotrem Pamułą na czele.Co ważne, praca w towarzystwie jest pracą społeczną, członkowie nie pobierają z tego tytułu honorariów.

Dopasowują się do sytuacji

Mimo, że towarzystwo skupia się na propagowaniu działalności kultury polskiej poza granicami kraju, to rozpiętość podejmowanych działań jest ogromna. – Staramy się być elastyczni. Na przykład w maju, przy okazji wyjazdu do Biberach, chcemy zaproponować wyjazd przedstawicielom naszego Nadleśnictwa. Generalnie, zawsze zabieramy przedstawicieli jakiejś grupy społecznej, czy grupy mieszkańców, która mogłaby nawiązać kontakty partnerskie. Albo „na specjalne zamówienie” zabieramy np. jakąś grupę muzyczną. Wyjeżdżali z nami Jubilat, Krąg, Demia Doberman Live Band, Paulina Lenda, tancerze breakdance, seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zeszłym roku był z nami zespół dziewczęcy z opiekunem Darkiem Jarosem z Młodzieżowego Domu Kultury. W tym roku pomyśleliśmy o tym, by zapoznać leśników ze sobą. Jest duży potencjał w tym zakresie. Dodatkowo wiem, że chór z Biberach poszukuje partnera do wspólnych działań. Szukamy dobrego odpowiednika w Świdnicy. Może wyniknie z tego wspólny występ w Świdnicy lub Biberach? – mówi prezes Towarzystwa Aleksandra Rokicka.

W 2018 udało się zorganizować wyjazd uczniów świdnickich do Clacton. To był projekt związany z 100. rocznicą zakończenia I wojny światowej. Wzięły w nim udział dzieci od 9 do 13 lat. Dzieci w klasach we wszystkich miastach partnerskich miały napisać, czym jest pokój. W Świdnicy do tego projektu zgłosiła się Szkoła Podstawowa nr 4. Wybrana klasa dostała karty projektowe. Wszyscy uczniowie tej klasy, niezależnie od stopnia znajomości języka, wzięli udział w konkursie. – Karty odesłałam do Anglii. 2 osoby wraz z rodzicem na koszt organizatora projektu jechały do Anglii. W wyborze tych uczniów korzystałam z pomocy nauczyciela języka angielskiego – tłumaczy prezes.

Promocja Świdnicy, kultury polskiej, zwyczajów odbywa się przede wszystkim podczas wyjazdów świdnickiej delegacji do miast partnerskich, szczególnie do niemieckiego Biberach i angielskiego Clacton. – Mamy swoje stoiska partnerskie, gdzie zapoznajemy mieszkańców Clacton i Biberach z naszymi lokalnymi produktami. Opowiadamy o Świdnicy. I widzimy odzew. Mamy wycieczki z tych miast partnerskich, co nas bardzo cieszy. To oznacza, że te nasze promocyjne działania przynoszą wymierny rezultat. Umożliwiamy kontakty, pomagamy nawiązywać relacje pomiędzy instytucjami. Mamy zaprzyjaźnione parafie, umożliwiamy wymiany szkolne. Od 25 lat, od samego początku, I Liceum Ogólnokształcące prowadzi taką wymianę. Tu szczególne podziękowania należą się Ludgerowi Semmelmannowi – wieloletniemu przewodniczącemu sekcji świdnickiej Towarzystwa w Biberach oraz Bożenie Furmankiewicz – nauczycielce języka niemieckiego w liceum. Organizujemy i wspomagamy akcje charytatywne, np. dla Polonii na Ukrainie, na Litwie. Kilka lat temu angażowaliśmy się bardzo mocno w zbieranie środków na odnowienie kościoła w Powiewiórce, to jest miejsce chrztu marszałka Piłsudskiego, bardzo ważne dla historii naszego narodu. Uzbieraliśmy spory wkład finansowy, zbieraliśmy też przy okazji dary dla szkół polskich na Litwie – opowiada Aleksandra Rokicka. Dzięki członkom Towarzystwa Partnerstwa Miast w Anglii poznałam Anitę Jones-Dębską – tłumaczkę poezji polskiej w Anglii. W 2019 r. została ona nominowana do odznaczenia Gloria Artis. To medal nadawany osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w Ambasadzie Polskiej w Londynie, na którą zostałam zaproszona.

Wszystkie działania są możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakiego Towarzystwu udziela Urząd Miejski w Świdnicy. – Postawa władz miejskich i urzędników oraz wsparcie, jakie nam okazują, daje nam zielone światło do dalszych działań. Za wszelką pomoc dziękujemy – mówi prezes Towarzystwa.

Współpraca z Biberach to wzór partnerstwa

Towarzystwo Partnerstwa Miast współpracuje przede wszystkim z niemieckim Biberach i Clacton w partnerskim dystrykcie Tendrig w Wielkiej Brytanii. Wynika to z tego, że w obu miastach funkcjonują organizacje siostrzane. – Współpraca z Biberach jest wzorcowa. To pierwszy partner i najpiękniej się te relacje rozwinęły. Co więcej, to Niemcy byli pomysłodawcami utworzenia Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast. My na wzór ich organizacji tworzyliśmy naszą. Na podobnych zasadach funkcjonuje to w Anglii, choć w tym przypadku współpraca jest mniej obfita. W tej chwili dzięki mojemu osobistemu zaangażowaniu udało się podtrzymać tradycję wyjazdów na jarmark bożonarodzeniowy do Clacton. Podtrzymanie tego kontaktu postawiłam sobie za punkt honoru, kiedy w 2014 r. zostałam prezesem, ponieważ jest to jedyne działanie, które nas wiąże. Na razie nie ma wymiany – mówi Aleksandra Rokicka. Na współpracę Świdnicy z Biberach ogromny wpływ miała Marianne Sikora-Schoeck z Biberach – inicjatorka wielu spotkań młodzieżowych w Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w Świdnicy i Biberach. Ważnym wydarzeniem e kalendarzu świdnicko-biberaskiej współpracy są cykliczne obchody Tygodni Polskich, które ostatnio odbyły się w 2016 roku. Wówczas doszło w Biberach do spotkania architektów. Do Biberach wyjechała także 10-osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej – laureatów zorganizowanego wcześniej konkursu na prezentację multimedialną „Opowiem Ci o sobie”. Towarzyszyła im również grupa członków Towarzystwa.

Planów jest wiele

Członkowie towarzystwa mają za sobą 25 lat pracy. Przed nimi mnóstwo planów na kolejne lata. – Poszukujemy różnych możliwości. Szukamy klas partnerskich, które mogłyby korespondencyjnie ze sobą współpracować. Jeśli chodzi o pozostałe państwa, mamy związane ręce, ponieważ nie ma w nich siostrzanej instytucji, odpowiednika naszego Towarzystwa. Choć nie oznacza to, że nie ma relacji partnerskich. Doskonale rozwija się współpraca polsko-czeska. Rokrocznie realizowanych jest dużo różnych projektów. Nie jest tak, że jeśli my czegoś nie robimy, to tego nie ma. W przyszłym roku najprawdopodobniej dojdzie do podpisania nowych umów partnerskich – z Gruzją i Francja. Czekamy na wyznaczenie konkretnych terminów podpisania dokumentów – mówi Aleksandra Rokicka.

W tym roku Towarzystwo Partnerstwa Miast obchodzi 25-lecie istnienia. Oprócz uroczystego jubileuszu, planowany jest partnerski turniej szachowy. Organizacja chciałaby włączyć się do odbywającego się w tym czasie świdnickiego turnieju i zaprosić grupy szachistów z partnerskich miast. Być może, uda się turniej przekuć na imprezę cykliczną i każdego roku urządzać taką imprezę w innym mieście partnerskim. – Na pewno wielkim sukcesem jest to, że trwamy nieprzerwanie od 25 lat i ciągle jest coś do zrobienia. To, co do tej pory zrobiliśmy, dalej się toczy i nie umiera. Nie sposób wymienić wszystkie działania i zaangażowane w nie osoby, niemniej za każdą dołożoną cegiełkę i prace na rzecz Towarzystwa dziękujemy. Wiadomo, że pewne inicjatywy mogą zaniknąć, ale odpowiadamy na propozycje miast partnerskich, inicjujemy nowe akcje, staramy się być na bieżąco. Tym bardziej, że to praca społeczna. Nie pobieramy z tego tytułu żadnej gratyfikacji. Niestety, o ludzi społecznych coraz trudniej. A u nas są nowi członkowie i wierzę, że kolejnych 25 lat zapełnimy. Zapraszamy do współpracy wszystkie chętne osoby (kontakt: stmp.kontakt@wp.pl) – podsumowuje Aleksandra Rokicka.  

******

Miasta partnerskie Świdnicy

Biberach nad Riss (Niemcy) – Układ partnerski pomiędzy 30-tysięcznym Biberach i Świdnicą został zawarty w 1990 r. Była to pierwsza umowa, jaka powiązała miasto z partnerem zagranicznym. Od początku współpracy rozwijano szerokie kontakty – nie tylko oficjalne, a także nieformalne – między towarzystwami partnerskimi, młodzieżą i dziećmi, harcerzami i strażakami. Współpraca jest kontynuowana do dziś. Biberach nad Riss położone jest w południowej Badenii-Wirtembergii. Pierwsze zapiski na jego termat pochodzą z 1083 roku, kiedy to miasto znajdowało się pod rządami Staufów. W XIII wieku otrzymało prawa wolnego miasta Rzeszy. W drugiej połowie XIV wieku miasto rozwinęło się gospodarczo: rozkwitło rzemiosło i handel, zwłaszcza barchanem, który był tkany w zachowanej do dziś dzielnicy tkaczy, położonej u podnóża Weberbergu. Wojna trzydziestoletnia i epidemia dżumy zdziesiątkowały ludność. Dopiero w XVIII wieku miasto ponownie zaczęło się rozwijać. Dzięki rozwojowi nowych gałęzi przemysłu (garbarstwa) oraz bogactwu okolicznych klasztorów dziś Biberach jest atrakcyjnym i bogatym w tradycje miastem. Miłą atmosferę miasta stwarza połączenie starej architektury z nowoczesnym życiem handlowym.

Iwano-Frankowsk (Ukraina) – podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy miastami Świdnica i Iwano-Frankowsk odbyło się 19 września 2008 r., po trzech latach kontaktów nieformalnych, podczas jubileuszu 15-lecia Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast obchodzonego w tym czasie w Świdnicy. Współpraca rozwija się szczególnie dobrze w sferach: kulturalnej, oświatowej, sportowej i wymiany młodzieży. Nazwa miasta pochodzi od imienia i nazwiska wybitnego pisarza ukraińskiego Iwana Franko.

Kazincbarcika (Węgry) – Miasto przemysłowe, liczące 38 tys. mieszkańców. Porozumienie o współpracy kulturalnej oraz gospodarczej zostało zawarte w marcu 1999 r. Zainicjowała je pomoc Węgrów podczas powodzi stulecia w 1997 r. Świdnica otrzymała wówczas od węgierskiego partnera szeroką pomoc materialną, m.in. w postaci środków chemicznych przeznaczonych do dezynfekcji zalanych studni. Kazincbarcika położone jest w regionie Borsod-Abauj-Zemplen w północno-wschodniej części Węgier nad rzeką Sajo. Powstało w 1949 roku na bazie trzech wsi, co było związane z budową olbrzymiego kompleksu chemicznego BORSOD, który zajmuje się przetwórstwem węgla brunatnego.

Niżyn (Ukraina – obwód czernihowski) – Układ partnerski podpisano 10 grudnia 2001 r. w Świdnicy. Objęto nim współpracę w zakresie kultury i sztuki, oświaty, nauki, sportu, turystyki i gospodarki. Samorządy obu miast zainicjowały spotkania przedsiębiorców polskich i ukraińskich, zdobywając na ten cel środki z Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy. Niżyn należy do najstarszych miast Ukrainy.

Police nad Metuji (Czechy) – Świdnica podpisała list intencyjny z czeskim miastem w 1994 r., wyrażając wolę nawiązania współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, sportu i gospodarki. Współpraca trwa do dziś. Police nad Metuji posiada bogatą historię. Miasto zostało założone w 1213 roku, a prawa miejskie otrzymało w 1253 roku. W Policach i okolicach znajduje się wiele zabytków, m.in. zabytkowy ratusz, gotycki klasztor benedyktyński, kościoły z XVII i XVIII wieku.

Rejon Święciański (Litwa) – Przedmiotem zawartego w maju 2002 r. porozumienia stała się współpraca w zakresie wspólnego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń i informacji, gospodarki, oświaty, kultury i sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz ekologii. Rejon Święciański położony jest w północno-wschodniej części Litwy. Jego największe bogactwo stanowią lasy, jeziora i nieskażona przyroda. Stolicą rejonu jest miasto Święciany położone w odległości 86 km od Wilna. Rejon liczy 37 tys. 569 mieszkańców, w tym 28,8% Polaków.

Dystrykt Tendring (Anglia) – Liczba mieszkańców: 135 tys. Porozumienie o współpracy zostało zawarte w sierpniu 1999 r. w Anglii i w maju 2000 r. w Świdnicy, z okazji 750-lecia miasta. Współpraca prowadzona jest w dziedzinie kulturalnej, oświatowej, sportowej i gospodarczej. W 2001 roku zainicjowano w Świdnicy Jesienne Spotkania Przyjaciół, w których udział biorą rodziny z miast partnerskich. Okręg Tendring położony jest w północno-wschodniej części hrabstwa Essex. W jego granicach leży doskonale prosperujący międzynarodowy port morski Harwich, obszar wybrzeża obejmujący znane kurorty Clacton, Frinton i Walton oraz bogactwo zabytkowych budynków. Clacton-on-Sea – siedziba Rady okręgu Tendring, jest tradycyjnym nadmorskim kurortem.

Trutnov (Czechy) – Miasto położone w Karkonoszach, liczy 32.000 mieszkańców. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w 1998 r. Współpraca rozwija się w dziedzinie kulturalnej, oświatowej, naukowej, turystycznej oraz gospodarczej. Pierwsze zapiski na temat miasta pochodzą z 1260 roku, kiedy powstała słowiańska osada Upa, przemianowana później na Nowy Trutnov. Prawa miejskie Trutnov otrzymał w 1360 roku. W mieście jest wiele zabytków, m.in. 11 – metrowy pomnik Najświętszej Trójcy powstały w 1704 roku, barokowy kościół Nar oraz urokliwy Rynek.

Zobacz również