kolejmodernizacjaremont

Niedługo ruszy remont linii kolejowej Świdnica-Jedlina

Jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych Aglomeracji Wałbrzyskiej powróci do swojej świetności. Znowu będzie można dojechać koleją ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. PK PLK w piątek 17 sierpnia wyłoniły wykonawcę, którego zadaniem będzie opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową linii kolejowej nr 285.

Słynna linia nr 285 (niegdyś zwana Koleją Bystrzycką) łączy stacje Wrocław Główny ze Stacją Jedlina Zdrój i liczy ponad 82 kilometry. Ruch pasażerski na linii nr 285 zawieszono w 2000 roku ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Rewitalizacja linii umożliwi przywrócenie przewozów pasażerskich, a co za tym idzie poprawę atrakcyjności komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzięki środkom powierzonym Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rewitalizowany będzie odcinek o długości 21,41 km na trasie Świdnica-Kraszowice – Jedlina Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Świdnica Kraszowice – Świdnica Miasto i Jedlina Zdrój – Wałbrzych.

Wykonawca ma za zadanie stworzyć projekt budowlany, uzyskać potrzebne pozwolenia i wykonać remont linii. W ramach remontu wymieniona zostanie nawierzchnia torowa, przebudowane przystanki osobowe w miejscowościach: Bystrzyca Góra, Lubachów, Zagórze Śląskie, Jugowice.

Linia nr 285 to jedna z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo tras Dolnego Śląska. Na długości 21 km, prowadzi przez 23 mosty i wiadukty, w tym 5 bardzo okazałych. Przebiega przez takie miejscowości jak Zagórze Śląskie (zamek Grodno), Lubachów (elektrownia wodna), Walim (sztolnie), Jedlina Zdrój (kompleks uzdrowiskowy). Linia będzie doprowadzała ruch do tras Wrocław-Zgorzelec oraz Jelenia Góra – Wrocław. Umożliwiony zostanie szybki dostęp, do zakładów pracy, instytucji kultury, szkół, zakładów opieki zdrowotnej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Cena wybranej w przetargu oferty to 135 294 412,25 zł). W ramach instrumentu ZIT AW projekt może uzyskać dofinansowanie na kwotę 74 milionów 706 tys. 500 zł.

Zobacz również