kontroleNadzór Budowlanyświdnica

Nadzór budowlany przypomina o obowiązku kontrolowania obiektów

Po ostatnich wichurach, które nawiedziły Polskę, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku kontrolowania obiektów budowlanych po wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

W związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przypominam, że właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddać użytkowane obiekty kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska). Do czynników zewnętrznych należą m. in. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną – tłumaczy Barbara Rajca, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

Obowiązek ten reguluje art. 62 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.

Zobacz również