miejsca handlowewszystkich świętychznicze

Można już składać wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami w dniach od 29 października do 2 listopada na terenie miasta Świdnicy przy alei Brzozowej, ulicy Łukasińskiego oraz ulicy Słowiańskiej można składać do 11 października w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Po upływie tego terminu nie będą one przyjmowane, a niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu miejsc.

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy uczestnictwa w losowaniu miejsc do handlu. Powinien on zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, datę jego sporządzenia oraz wskazanie miejsca oraz okresu prowadzenia  handlu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a)  w przypadku osób fizycznych i prawnych – aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami

b)    w przypadku producentów kwiatów – decyzję o wymiarze podatku rolnego oraz dowód jego opłaty,

c)    oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec gminy, ZUS lub KRUS.

Losowanie miejsc do handlu odbędzie się w poniedziałek, 14 października o godz. 9.00 w  sali 104 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

 

Zobacz również