jubileuszemedalezłoty gody

Medale za długoletnie pożycie (FOTO)

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznanymi przez prezydenta RP odznaczono sześć par ze Świdnicy oraz jedną parę z terenu gminy Świdnica i jedną parę z terenu gminy Marcinowice.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w sobotę 8 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy.

Medale odebrali:

* Stefania i Jan Cieśla

*Stanisława i Józef Hanzel

*Alina i Kazimierz Kowalewscy (Gmina Marcinowice)

*Janina i Tadeusz Kozakiewicz (Gmina Świdnica)

*Helena i Tadeusz Licheńscy

*Halina i Stanisław Legan

*Kazimiera i Edward Pindak

*Maria i Stanisław Widełka

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyli wójt gminy Świdnica, Teresa Mazurek oraz wójt gminy Marcinowice, Władysław Gołębiowski.

Dzień później, w niedzielę 9 września o godzinie 10.00 medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostały odznaczone trzy pary ze Świdnicy:

*Lilia i Edward Czerniec

*Barbara i Wiesław Śmiałek

*Kazimiera i Jan Wróblewscy

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczyła prezydent miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Przypomnijmy, że odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadawane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich.

Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców miasta Świdnicy, gminy Świdnica i gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni poinformować o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego przez jubilatów. Poza aktem małżeństwa konieczne jest okazanie dowodów osobistych obojga małżonków. Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (ok. 6 miesięcy przed datą jubileuszu).

foto: Świdnica rynek z tradycjami

 

Zobacz również