maskotkaStraz Miejskaświdnica

Maskotka świdnickiej Straży Miejskiej z imieniem

Świdnicka policja ma komisarza lwa, natomiast Straż Miejska otrzymała wsparcie w postaci pluszowego szopa. W internetowym głosowaniu świdniczanie zdecydowali, że będzie on nosił imię Prewencjusz.

12 lutego w siedzibie straży, pomysłodawczyni imienia, 8-letnia Agnieszka Kaczorowska w towarzystwie taty nadała pluszakowi imię.

Maskotki zostały zakupione przez miasto w ramach działań przewidzianych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2019 r. W sumie do miejskiej formacji porządkowej trafiło 100 takich maskotek, które zostały przekazane przez prezydent miasta Świdnica, Beatę Moskal-Słaniewską. Będą one wykorzystywane w trakcie realizacji działań profilaktyczno-edukacyjnych, prowadzonych przez Straż Miejską w Świdnicy w publicznych szkołach podstawowych oraz w czasie interwencji z udziałem dzieci.

Nasz nowy pomocnik będzie nieocenionym wsparciem dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w ich codziennej pracy – mówi Marek Fiłonowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdnicy.

Imię dla pluszaka wybrano w konkursie. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji wyłoniono trzy, które poddano głosowaniu internautów.

Foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Zobacz również