fundacja ładne historieświdnica

Maria Zięba: Piszemy świdnickie ładne historie

Od trzech lat udowadniają, że kultura może wychodzić na ulice i odmieniać rzeczywistość. Fundacja „Ładne Historie” to grupa przyjaciół, która od trzech lat zaprasza świdniczan do aktywizujących projektów. O początkach działania i planach na przyszłość rozmawiamy z Marią Ziębą, prezes fundacji.

* Jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł na fundację?

– Fundację założyliśmy jako grupa przyjaciół, animatorek i animatorów kultury w 2016 roku. Chcieliśmy sformalizować w ten sposób projekty, które prowadziliśmy już w Świdnicy, działając jako grupa nieformalna – Lato na podwórku i Posłuchane – oraz dać sobie w ten sposób większe możliwości rozwijania oferty i zapewnienia jej trwałości. Od początku przyświecała nam chęć zaproszenia innych do współtworzenia kultury, którą my rozumiemy jako narzędzie rozwoju i pozytywnej zmiany w naszym otoczeniu – podwórku, mieście, regionie. Naszą intencją jest „odczarowywanie” kultury, dbanie o jej coraz większą dostępność. Właśnie dlatego chcemy docierać z nią na podwórka, a także do różnych miejscowości na Dolnym Śląsku i do grup o utrudnionym dostępie do wzbudzającej zainteresowanie i zróżnicowanej oferty. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ważna jest dla nas również polityka zrównoważonego rozwoju – krok po kroku wprowadzamy do naszych projektów działania w duchu „less waste”, chcemy zachęcać do odpowiedzialnej postawy wobec otaczającego nas świata zarówno uczestników naszych działań, jak i innych organizatorów życia kulturalnego. 

* Ciężko było przetrzeć szlaki?

– Większość z nas posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze animacji i upowszechniania kultury, co bardzo pomaga nam w pracy. Oczywiście, cały czas się uczymy. Inwestujemy w rozwój naszych kadr – animatorów, wolontariuszy. A najwięcej uczymy się od naszych odbiorców. Każdy projekt to spotkanie z drugim człowiekiem, jego potrzebami, pragnieniami, poglądami – jest to perspektywa niejednokrotnie różniąca się od naszej, więc jest to często duża lekcja pokory, ale również olbrzymia satysfakcja, kiedy udaje się znaleźć wspólny język, wypracować jakieś nowe rozwiązania. 

* Czym dokładnie zajmuje się fundacja dzisiaj? Jakie projekty tworzy?

– Dzisiaj fundacja działa w kilku miastach na Dolnym Śląsku, w tym przede wszystkim w Świdnicy i we Wrocławiu, ale także Jeleniej Górze, Legnicy i mamy nadzieję, że od tego roku również w Wałbrzychu. Realizujemy dobrze znane świdniczanom cykliczne projekty, czyli Lato na podwórku – projekt, w ramach którego w każde wakacje organizujemy 50 dni bezpłatnych, otwartych zajęć kreatywnych dla dzieci, Łączą nas góry – w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami i osoby zdrowe wspólnie zdobywają górskie szlaki, Lekcje Sztuki – czyli zapoczątkowany w Świdnicy cykl spotkań z najciekawszymi przedstawicielami świata kultury i sztuki współczesnej, który podróżuje po Dolnym Śląsku w formie tematycznych edycji. Jak widać, jest to oferta bardzo różnorodna, zarówno jeśli chodzi o formułę działania, jak i grupy odbiorców. Jest tak dlatego, że nasze działania zawsze są odpowiedzią na potrzeby, które zastajemy, dostrzegamy, z którymi przychodzą do nas nasi odbiorcy. Ale też dlatego, że zespół fundacji stale się powiększa, a każda nowa osoba przynosi swoje pasje, zainteresowania i pomysły. Warto tu również wspomnieć o kilkunastu animatorkach projektu „Lata na podwórku”, które przez całe wakacje realizują z nami zajęcia w Świdnicy, o naszych wolontariuszkach i wolontariuszach oraz o ponad 50 osobach, które każdego roku współpracują z nami przy różnych projektach – artystach i artystkach, kuratorach i kuratorkach, ekspertkach i ekspertach z różnych dziedzin.

* Jak fundację odbierają świdniczanie? Chcą pomagać w projektach?

– W Świdnicy od samego początku spotykamy się z bardzo pozytywnym odzewem i – co dla nas najważniejsze – grono naszych odbiorców i sympatyków stale się powiększa. To daje nam siłę i motywację do działania. Można się do nas przyłączyć na różne sposoby – zostać naszym wolontariuszem, przekazać nam materiały lub darowiznę pieniężną, dorzucić się do naszych puszek. Jesteśmy też otwarci na osoby, które przychodzą do nas z pomysłem na ciekawe działanie. Coraz częściej jesteśmy również pracodawcą – środki z pozyskiwanych przez nas dotacji wydatkujemy w większości właśnie w Świdnicy i tworząc zespół do poszczególnych projektów w pierwszej kolejności bazujemy na lokalnych kadrach. Takie skuteczne i szerokie działanie nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu partnerów. To, co wyróżnia Świdnicę w pozytywny sposób, to dobry klimat do wspólnego działania. W naszym mieście jest bardzo rozwinięta kultura działania w partnerstwie, co na każdym kroku podkreślamy – od samego początku wspierają nas takie instytucje jak Świdnicki Ośrodek Kultury, MOPS, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Ale również firmy i miejsca prywatne. Bardzo chwalimy sobie dobrą współpracę z samorządem miejskim oraz powiatowym. Nasi partnerzy to również szkoły i parafie – jak widać ta partnerów jest bardzo długa i stale się ona powiększa. 

* Plany na rok 2020? Jakie projekty będą realizowane? Nowości? Niespodzianki?

– W 2020 roku świdniczanie mogą liczyć na kontynuację naszych regularnych projektów. Z pewnością lato spędzimy wspólnie na podwórkach. Szykujemy też kolejne edycje projektów Łączą nas góry oraz Lekcje sztuki. Wkrótce pojawi się na ten temat więcej informacji, warto więc zapisać się na newsletter, śledzić nasze profile w mediach społecznościowych i stronę internetową. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Świdnickim Ośrodkiem Kultury szykujemy też nową rzecz – bogatą ofertę działań dla tzw. „Najnajów” czyli dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia. Będą to zarówno – jak do tej pory – zajęcia nieodpłatne, jak i odpłatne. Naszym najważniejszym celem na ten rok jest krzewienie wśród świdniczan idei wolontariatu. Chcielibyśmy zaprosić do programu wolontariackiego zarówno młodzież, jak i seniorów czy świdnickich przedsiębiorców. Dla naszych wolontariuszy szykujemy wiele niespodzianek i możliwości rozwoju. Im więcej osób przyłączy się do naszych działań, tym będą one bogatsze, ciekawsze i pełniejsze – jest to więc dla nas zdecydowany priorytet na 2020 rok. 

*************

Projekty w liczbach (dane za 2019 rok)

Bezpieczna szkoła, bezpieczne podwórko

Termin realizacji: luty – czerwiec 2019

Efekt: 900 dzieci ze Świdnicy na bezpłatnych zajęciach z bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy

Projekt: Łączą nas góry

Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019

Efekt: 2 edycje, 202 osoby niepełnosprawne i sprawne razem na górskich szlakach

Projekt: Lekcje Sztuki

Termin realizacji: marzec 2019

Efekt: 4 edycje tematycznych spotkań dla dorosłych odbiorców kultury w 4 miastach

Projekt: Lato na podwórku

Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2019

Efekt: 5 podwórek, 50 dni bezpłatnych zajęć, łącznie 1086 dzieci na zajęciach

Projekt: Z kulturą u Najnajów

Termin realizacji: październik 2019

Efekt: 45 dzieci do 3 roku życia po raz pierwszy w teatrze

Projekt: Wojny podwórkowe

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2019

Efekt: 8 warsztatów kreatywnych i multidyscyplinarna wystawa dla dzieci

Zobacz również