Ireneusz ZyskaposełŚwiebodzicewiceminister

Ireneusz Zyska wiceministrem klimatu

Pochodzący ze Świebodzic Ireneusz Zyska został powołany na stanowisko wiceministra klimatu.

Zgodnie z opublikowanym 21 listopada na stronach Dziennika Ustaw rozporządzeniem rządu, Ministerstwo Środowiska zmieniło nazwę na Ministerstwo Klimatu. Na jego czele stoi Michał Kurtyka.

27 listopada premier Mateusz Morawiecki mianował na stanowiska wiceministrów Ireneusza Zyskę i Adama Guibourgé-Czetwertyński. – To dla mnie ogromny zaszczyt i jednocześnie wielkie zobowiązanie do pracy na rzecz naszego kraju, szczególnie w tak ważnym obszarze, jakim jest polityka klimatyczna i transformacja energetyczna. Dziękuję kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi klimatu Michałowi Kurtyce za obdarzenie mnie zaufaniem – komentuje poseł Ireneusz Zyska.

Ireneusz Zyska ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie dwukrotnie wybrano go także do rady miejskiej. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. Pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Ponownie wybrany do sejmu w 2019 roku.

Zobacz również