Connect with us

Wyszukaj na portalu

3°C Świdnica
mojaswidnica.pl

Aktualności

Ich nie ma już z nami. Wspominamy tych, którzy odeszli w tym roku

Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki to dni pamięci o tych, co już odeszli, których nie ma już wśród nas. To czas pełen zadumy i refleksji nad przemijaniemWspominamy tych, którzy odeszli w ostatnim czasie.

Bogdan Zdrojewski zmarł 24 stycznia w wieku 88 lat
Swoim życiem i działaniem od lat dawał świadectwo prawdziwego męstwa i honoru. Choć tak wiele przeżył, zachował pogodną naturę i wiele poczucia humoru. Odszedł Bogdan Zdrojewski, kombatant, zasłużony dla miasta Świdnicy. Bogdan Wiesław Zdrojewski – organizator kontrrewolucyjnej nielegalnej organizacji pn. „Szturmówka”, działającej w Świdnicy w latach 1951-1952, w ramach której „usiłował przemocą zmienić ustrój PRL”. W dniu 9 stycznia 1953 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu na karę 15 lat więzienia, utratę praw publicznych na okres 5 lat i konfiskatę całego mienia na rzecz Skarbu Państwa.

W okresie od 2 lipca 1953 roku do 1 września 1955 roku przebywał w Centralnym Więzieniu w Rawiczu. W dniu 1 lipca 1961 roku został zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary. Od 1998 roku był prezesem Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Uczestnik wielu spotkań z młodzieżą świdnickich szkół oraz opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Order Krzyża Niepodległości.

Jan Górski zmarł 4 lutego w wieku 73 lat
Jan Górski był muzykiem, instruktorem muzyki, nauczycielem, wychowawcą młodzieży, założycielem zespołów muzycznych i chórów, kompozytorem, społecznikiem, radnym Rady Miejskiej w Świdnicy, dyrektorem. W swoim bogatym życiorysie pełnił wielorakie funkcje, był aktywnie działającym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, przez wiele lat piastując funkcję Prezesa Zarządu. Był wieloletnim członek zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, PCK i LOP, członkiem zarządu Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego. Od 2005 roku był członkiem Rady Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Wieloletni radny Rady Miejskiej i członek Zarządu Miasta Świdnicy. Aktywnie działał przy tworzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 na Zawiszowie, a później kompleksu obiektów sportowych, rozbudowie infrastruktury miejskiej, czy kapitalnych remontach budynków, które do dziś jako obiekty edukacyjne, kulturalne i obiekty użyteczności publicznej służą świdniczanom. Piastował funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury dbającego o wszechstronny rozwój placówki i współpracę międzynarodową. W 1986 roku powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, której budową i rozwojem kierował przez wiele lat. Jako artysta zdobywał wielokrotnie nagrody i występował dla telewizji, kierując zespołami wokalnymi i instrumentalnymi, w tym młodzieżowymi, takimi jak: zespół wokalny i instrumentalny przy Technikum Budowlanym, zespół instrumentalny przy MDK, 70-osobowa orkiestra dziecięca, która pod kierownictwem pana Jana Górskiego wielokrotnie zdobywała laury na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. Miał również współudział w sukcesach znanego zespołu Balerinki, dla którego też skomponował wiele utworów.  Jan Górski był kompozytorem wielu utworów, jak choćby hymny szkół, a jako kompozytor-pedagog wykształcił uczniów, którzy z powodzeniem kształcili się dalej na wyższych uczelniach. Za swoje zasługi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Zasłużonego Działacza Kultury, Złotą Odznaką ZNP.

Albert Gaszyński zmarł 11 marca w wieku 77 lat
Był człowiekiem niezwykle otwartym, pracowitym, bardzo zaangażowanym w pracę na rzecz mieszkańców. W wieku 77 lat zmarł Albert Gaszyński, wieloletni radny Rady Miejskiej w Świdnicy. W listopadzie ubiegłego roku został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta Świdnicy”. Albert Gaszyński urodził się w 1944 roku we Francji w rodzinie polskich emigrantów. Po Polski wrócił wraz z całą rodziną w 1947 roku i od tamtej pory, aż do końca był związany ze Świdnicą. Po ukończeniu Technikum Mechaniczne dla pracujących podjął pracę w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych na okres blisko 30 lat – do 1994 roku, na stanowiskach od młodszego konstruktora do konstruktora specjalisty. Za pracę zawodową, w czasie której był autorem lub współautorem kilku rozwiązań „patentowych” i przemysłowych „wzorów użytkowych”, został doceniony i nagrodzony wyjazdami do prac nadzorczych przy montażu wirówek cukrowniczych na kilku zagranicznych Cukrowniach – w Bułgarii, dawnej Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech.

Po kilku latach pracy za granicami Polski, od 1976 roku i powrocie do macierzystego Zakładu w 1980 roku Albert Gaszyński był inicjatorem powstania oraz pierwszym społecznym prezesem Spółdzielczego Zrzeszenia Pomocy w Budowie Domków Jednorodzinnych przy Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Dzięki tej inicjatywie zostało wybudowanych 16 domków w zabudowie szeregowej na dzisiejszym Osiedlu „Zwierzynieckim”. Oprócz pracy zawodowej, Albert Gaszyński od najmłodszych lat chłopięcych związany był przez długie lata z Miejskim Klubem Sportowym „POLONIA” Świdnica. Barwy tego klubu i naszego miasta reprezentował w zespołach piłkarskich, począwszy od drużyn młodzików, kończąc na pierwszej drużynie seniorskiej, w której rolę „kapitana” drużyny pełnił w latach 1970-1974. W roku 1994 po zakończeniu pracy w ŚFUP, przez dwa lata prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie przyjął posadę kierownika w MKS „Polonia” do spraw działalności gospodarczej i prowadzenia przy Klubie Zakładu Pracy Chronionej. W roku 1998 Albert Gaszyński został wiceprezesem klubu, a w 2000 roku został powołany przez Walne Zgromadzenie na prezesa MKS „Polonia” Świdnica. Jeszcze przed podjęciem pracy w MKS „Polonia”, w roku 1995 – roku jubileuszu 50-lecia tego klubu, Albert Gaszyński napisał jego historię w postaci „Kroniki” całego minionego okresu. W roku 2015 – na 70-lecie MKS-u, dopisał dalszą historię klubu w formie książkowego „suplementu”. Albert Gaszyński był człowiekiem otwartym, pracowitym, bardzo zaangażowanym w pracę na rzecz mieszkańców. Był po raz trzeci radnym miejskim. W szeregi rady wstąpił niebawem po przyjęciu przez Sejm 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzającej rewolucyjne zmiany w stosunku do obowiązujących wcześniej przepisów, po zakończeniu funkcjonowania w Polsce rad narodowych. Albert Gaszyński był także Radnym Rady Miasta Świdnicy w ostatniej kadencji jeszcze przed „transformacją” w latach 1988-1990. W dniu 27 maja 1990 r. z listy Miejskiego Komitetu Obywatelskiego – Niezależne Forum Społeczne, spośród wystawionych 38 kandydatów ubiegających się o mandat, Albert Gaszyński został wybrany Radnym Rady Miejskiej w Świdnicy I kadencji (l.1990-1994), w której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Może samo bycie radnym i Wiceprzewodniczącym w kadencji 1990-1994 nie byłoby niczym szczególnym gdyby nie fakt, że w tamtej właśnie kadencji, przy dużym zaangażowaniu radnego Gaszyńskiego i odwadze całej Rady doprowadzono do „komunalizacji” mienia posowieckiego. Dzięki tej decyzji (czego nie zrobiła Legnica), Świdnica odzyskała wiele obiektów nadających się na różne Urzędy oraz, co ważniejsze, na zwiększenie substancji mieszkaniowej dla potrzebującej części mieszkańców naszego miasta. Istotnym pomysłem tamtych lat przy współudziale Gaszyńskiego było powołanie i stworzenie wielu Spółdzielni Mieszkaniowych, tworzonych przez różne grupy mieszkańców, które we własnym zakresie i z własnych środków finansowych podjęły się remontów mocno zdewastowanej substancji, a następnie ich późniejsze zasiedlenie. Rozwiązanie takie pozwoliło w znacznym stopniu złagodzić „głód” mieszkaniowy. Albert Gaszyński ponownie stał się zwycięzcą w walce o głosy wyborców w wyborach samorządowych w 2014 r., W VII kadencji (l.2014-2018), Pan Gaszyński był członkiem Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Świdnicy. Albert Gaszyński był radnym VIII kadencji (l.2018-2023).

Janusz Dytewski zmarł 16 marca w wieku 86 lat
W wieku 86 lat zmarł wieloletni Ordynator Oddziału Internistycznego oraz pierwszy Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej dr n. med. Janusz Dytewski. Dr n. med. Janusz Dytewski w latach 1973 – 2000 był Ordynatorem Oddziału Internistycznego świdnickiego szpitala, a w okresie 1972-1975 pierwszym Dyrektorem nowo powstałego świdnickiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Przez lata piastował też funkcję Przewodniczącego świdnickiej Powiatowej Komisji Lekarskiej w ramach systemu wojewódzkich kwalifikacji wojskowych. 

Marian Dudek zmarł 16 kwietnia w wieku 81 lat

Prof. Marian Dudek, wieloletni nauczyciel przedmiotów plastycznych szkół przy ul. Kościelnej 32 – Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego oraz III Liceum Ogólnokształcącego w którym przez rok pełnił funkcję dyrektora. W przeszłości został odznaczony tytułem „Zasłużony dla miasta Świdnicy”.

Profesor Marian Dudek urodził się 4 lipca 1940 roku w Humniskach koło Rzeszowa. Zdobył staranne wykształcenie pedagogiczne i artystyczne. W 1962 roku otrzymał dyplom Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu na kierunku rysunek, prace ręczne. W 1973 roku uzyskał tytuł magistra nauk pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w zakresie Pedagogiki.

W latach 1959-1962 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojcieszowie Górnym; w latach 1962-1964 w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym nr 1 we Wrocławiu; w latach 1964-1966 w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Świdnicy; w latach 1966-1992 w Liceum Pedagogicznym w Studium Nauczycielskim w Świdnicy.

Od 1992 roku był nauczycielem III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, a w okresie od 1 września 1992 roku do 31 sierpnia 1993 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. W placówce pracował do 31 sierpnia 2001 roku.

Za swoje osiągnięcia pracy wychowawczej i dydaktycznej otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody, wśród nich znalazły się szczególne: Złoty Krzyż Zasługi (1980 rok); Odznaka Honorowa za Zasługi w Sporcie (1983 rok); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988 rok); Nagroda Ministra I st. (1978 rok), II st. (1983 rok); Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty w Wałbrzychu (lata 1974, 1983 i 1997). W 1986 roku został odznaczony tytułem „Zasłużony dla miasta Świdnicy”.

Lucyna Piątkowska zmarła 1 kwietnia w wieku 80 lat.

Zarażała innych uśmiechem, zawsze służyła pomocą, była oddaną koleżanką i przyjaciółką. Realizowała się jako wolontariuszka i aktorka w teatrze Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Była członkiem Świdnickiej Rady Seniorów. 

Janusz Psiuk zmarł 30 kwietnia w wieku 71 lat

Przez ponad ćwierć wieku pełnił funkcję kościelnego w parafii św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Jeszcze w październiku ubiegłego roku odbierał od biskupa Marka Mendyka podziękowania za wieloletnią pracę, służąc nadal swoją pomocą jako zakrystianin i kościelny.

Dziękuję Panu za codzienne otwieranie drzwi świątyni, w której lud wierny mógł doświadczyć Bożego miłosierdzia i karmić się Jego obecnością. Dziękuję również za codzienne i dokładne przygotowanie liturgii – mówił do Janusza Psiuka 2 października 2020 roku biskup świdnicki, wręczając mu pamiątkowy różaniec i list gratulacyjny. 30 kwietnia, 2021. Janusz Psiuk był kontynuatorem pracy swojego taty Stanisława, który także był kościelnym począwszy od lat 50 ubiegłego wieku. To od niego nauczył się służby w kościele, nie bez znaczenia była życzliwość kolejnych proboszczów parafii. Pan Janusz w ostatnim czasie zmagał się z chorobą, dlatego też z końcem ubiegłego roku nie mógł już służyć pomocą w katedrze.

Rozalia Bąba zmarła 21 maja w wieku 68 lat
Rozalia Bąba była wieloletnią przewodniczącą i założycielką Świdnickiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią. Rozalia Bąba całe swoje życie zmagała się z chorobą i cierpieniem. Pomimo trudności i dolegliwości aktywnie i z niezwykłą odwagą wspierała osoby zmagające się z podobnymi problemami zdrowotnymi. Spotykała się z chorymi na stomię, ich rodzinami i bliskimi, zawsze służyła radą i wsparciem. Nikomu nie odmówiła pomocy.

Ryszard Dudkowski zmarł 22 sierpnia w wieku 65 lat
Ryszard Dudkowski był człowiekiem niezwykle otwartym, pracowitym, kochał sport i działalność społeczną, a przede wszystkim ludzi. W wieku 63 lat zmarł Ryszard Dudkowski, prezes Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Świdnicy.

Edward Czerniec zmarł 21 września w wieku 76 lat

Edward Czerniec, długoletni Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Świdnicy i założyciel pierwszej przycechowej szkoły rzemieślniczej w Polsce. Został wyróżniony najwyższym honorowym odznaczeniem rzemieślniczym “Szablą Kilińskiego”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz specjalnym wyróżnieniem – tytułem “Nestor Biznesu Lokalnego” w 2018 roku.

Zdzisław Grześkowiak zmarł 1 października w wieku 72 lat
Zdzisław Grześkowiak wieloletni polonista I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy oraz współtwórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście. W przeszłości był także radnym miejskim i powiatowym.

Zostaw komentarz

Leave a Reply

Facebook

Przeczytaj również

Aktualności

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem. W porywach może on osiągnąć prędkość 90 km/h. W SMS-ie rozesłanym mieszkańcom dziewięciu województw poinformowano m.in. o...

Aktualności

Urząd Miejski w Świdnicy przypomina o akcji „Wspieram lokalnie – Świdnica Przedsiębiorcom”. Prowadzisz biznes w Świdnicy lub najbliższej okolicy? Zaprezentuj się klientom – całkowicie...

Nekrologi

Nekrologi

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, 2020

Rozmiar czcionki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close