bibliotekaświdnica

Czytelnik sam wybierze książkę – od jutra zmiany w bibliotece

Od 1 lipca Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy (budynek siedziby głównej) przywraca strefę wolnego dostępu do zbiorów.  Zmieniają się także godziny otwarcia biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna (siedziba główna) będzie otwarta:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-17.00
czwartek: 9.00-16.00
sobota: nieczynne

Filie 1,2,5 będą otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. W sobotę pozostaną zamknięte.

Od 1 lipca Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy (budynek siedziby głównej) przywraca strefę wolnego dostępu do zbiorów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W związku z tym, na czas epidemii wprowadzone zostały szczegółowe procedury określające zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki, a w szczególności:

  1. Każda osoba wchodząca do biblioteki ma obowiązek użycia płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu.
  2. Wchodząc do biblioteki każda osoba ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (za wyjątkiem dzieci do 4. roku).
  3. W strefie wolnego dostępu do zbiorów wprowadzony jest obowiązek założenia własnych rękawiczek ochronnych.
  4. W strefie wolnego dostępu w każdej wypożyczalni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
  5. Czytelnicy i użytkownicy biblioteki mają obowiązek zachowania pomiędzy sobą i pracownikami dystansu 2 metrów (nie dotyczy rodzin).
  6. Przy ladzie bibliotecznej mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
  7. Wizyta w bibliotece może trwać maksymalnie 10 minut.
  8. Biblioteka zastrzega sobie cofnięcie wolnego dostępu do zbiorów w każdej chwili.


Dodaj komentarz

Zobacz również