Connect with us

Wyszukaj na portalu

22°C Świdnica

Aktualności

Czy grozi nam mandat za wyjazd do rodziny na Wielkanoc?

Tegoroczna Wielkanoc będzie wyglądać inaczej niż w latach ubiegłych. Zdecydowana większość z nas spędzi święta wśród domowników i zrezygnuje z wyjazdów do rodziny. Co jeśli jednak ktoś z nas zdecyduje się na podróż do innego miasta aby spotkać się z najbliższymi? Jakie czekają nas konsekwencje jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję? Odpowiedzi na te pytania udzieliła nam adwokat Monika Radomska z Kancelarii Adwokackiej w Świdnicy.

Czy wobec obecnie panującej pandemii, zwykły 'Kowalski' ma prawo wybrać się na święta do swojej rodziny, która mieszka w innym mieście?

Zasady przemieszczania się podczas epidemii reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. W rozdziale 2 „Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie”, w §5 czytamy, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Zgodnie natomiast z zaleceniami instytucji państwowych, w przypadku podróżowania środkami transportu prywatnego, w samochodzie powinny znajdować się maksymalnie dwie osoby (chyba, że podróżuje rodzina) oraz środki dezynfekujące. Policja podczas rutynowej kontroli może zapytać nas o powód przemieszczania się i ewentualnie nałożyć mandat, jeśli ten powód nie będzie jasny i dopuszczalny przez prawo. Podkreślenia wymaga, iż to właśnie ocena naruszenia prawa pozostawać będzie w gestii kontrolujących nas policjantów. Przyjęta regulacja budzi uzasadnione wątpliwości co do możliwości jej faktycznego i skutecznego funkcjonowania. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 31 marca 2020 roku o zakazie przemieszczania się zostało w dużej mierze oparte na przepisach ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ustawa ta daje możliwość nakazania obywatelom określonego sposobu przemieszczania. Nie pozwala jednak zakazać przemieszczania się po terytorium kraju w ogóle. Nie kwestionując wprowadzanych zakazów z punktu widzenia zwalczania epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, to środki prawne podejmowane przez Państwo muszą mieścić się w granicach prawa, co w tym konkretnym przypadku rodzi szereg wątpliwości. Co zatem, jeżeli w czasie podróży otrzymamy mandat? Jeżeli będziemy uważać, że grzywna jest niezasadna nie przyjmujmy mandatu. W takiej sytuacji o ewentualnej grzywnie i jej wysokości zdecyduje w dalszej kolejności sąd. Przyjmując natomiast mandat, pozbawiamy się w praktyce skutecznej możliwości podważenia zasadności nałożonej kary w przyszłości. Do 11 kwietnia musimy zatem liczyć się z tym że w razie kontroli prowadzonych na drogach przez policję, możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 500 zł. Należy również pamiętać że oprócz rozporządzenia jest jeszcze ustawa z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na jej podstawie również można zostać ukaranym, z tą jednak różnicą że za złamanie zakazu lub restrykcji związanych z przemieszczaniem się grozi kara pieniężna w wysokości od 5000 do 30000 zł.

Czy rozporządzenie z 31 marca jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej?

W kontekście powyższych rozważań, pojawia się pytanie czy zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku o ograniczeniach poruszania się naruszają Konstytucję RP. Zdaniem przeważającej opinii prawników, generalny zakaz przemieszczania się odnajdujący swój wyraz w §5 rozporządzenia jest niezgodny z art. 52 ust. 1 i 3 Konstytucji przez to, że wyłącza wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie na podstawie ustawy, lecz na podstawie rozporządzenia nie mającego w tym zakresie żadnego umocowania w ustawie. Wątpliwości budzi również zapis odnoszący się do czasowego ograniczenia w sprawowaniu kultu religijnego w miejscach publicznych. Wszelkie bowiem ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii nie mogą mieć formy zakazu. Stanowi to ograniczenie istoty wolności z art. 53 Konstytucji. Należy zaakcentować, że wolność religii została wymieniona w art. 233 Konstytucji jako jedna z wolności, które nie mogą podlegać ograniczeniom w stanach nadzwyczajnych.

Adwokat Monika Radomska
Kancelaria Adwokacka w Świdnicy

Zostaw komentarz

Leave a Reply

Facebook

Przeczytaj również

Aktualności

Pies uciekł z budy, dlatego… przywiązała go łańcuchem do haka holowniczego i ciągnęła po jezdni w kierunku „domu”. Ten niewyobrażalny akt okrucieństwa miał miejsce...

Aktualności

Wszyscy trzymaliśmy kciuki do samego końca… Niestety po długiej i ciężkiej chorobie zmarła dziś Asia Malinowska. Miała zaledwie 31 lat. Jeszcze w październiku w...

Aktualności

Podszedł i kopnął go w twarz. Przez bandycki atak, młodego chłopca czeka teraz zabieg chirurgii plastycznej. Do bulwersującej sytuacji doszło 27 kwietnia na placu...

Aktualności

Od tej filigranowej dziewczyny zależy komfort cieplny w kilku tysiącach świdnickich mieszkań. Ania Kulej w sierpniu została mistrzem w Dziale Źródeł Ciepła w świdnickim...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, 2020

Rozmiar czcionki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close