Home Archiwum kategoriiAktualności (Page 341)

Aktualności

Tereny zielone – umowa podpisana

Pod koniec stycznia gmina Świebodzice podpisała umowę z wykonawcą na potężne zadanie inwestycyjne, dotyczące rozwoju funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych w celu poprawy jakości życia mieszkańców.  Ponad 19 hektarów terenów

Świebodzice z dofinansowaniem

Dobre wieści napłynęły z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, zajmującej się rozdziałem środków unijnych. Wniosek gminy Świebodzice, dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych, uzyskał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. Świebodzice otrzymają ponad 3 miliony zł na rewitalizację obszarów ulic: Krasickiego, Piaskowej i Słowackiego oraz budowę świetlicy

Aktywne sołectwa nagrodzone!

10 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Rusku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Aktywne sołectwa gminy Strzegom”. Na spotkanie licznie przybyli sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich, członkowie komisji konkursowej i radni. Celem gminnego konkursu jest upowszechnianie i wspieranie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy poprzez mobilizowanie społeczności

Akcja z sercem

Ponad 13 litrów krwi uzbierano podczas walentynkowej zbiórki, którą tradycyjnie zorganizował żarowski klub Honorowych Dawców Krwi.   Żarowianie okazali wielkie serca wszystkim potrzebującym. Wśród oddających dużo było młodzieży, którzy przyszli tutaj, aby podzielić się tym życiodajnym lekiem. Do akcji zgłosiło się razem 31 osób. – W Walentynki można także

Nowa nawierzchnia asfaltowa przy Centrum Przesiadkowym

Nabierają tempa prace przy budowie Centrum Przesiadkowego w Żarowie. Kilka dni temu ułożona została pierwsza warstwa asfaltowa na zatoce przy budowanym Centrum Przesiadkowym. Równocześnie trwają prace drogowe w obrębie skrzyżowania, gdzie niebawem powstanie rondo. Tuż za targowiskiem miejskim także spotkać można koparki i ciężki sprzęt. Tam powstają kolejne miejsca

Zmiana warty w świdnickiej Straży Pożarnej

Po 21 latach pełnienia funkcji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy na emeryturę odchodzi starszy brygadier mgr inż. Tomasz Szuszwalak. 1 lutego, na uroczystości w sali narad świdnickiego Urzędu Stanu Cywilnego, nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków nowemu p.o. komendanta mł. bryg. Wiesławowi Wojciechowskiemu.  W krótkim przemówieniu odchodzący

Nie daj się oszukać ZUS – przeliczy twoją emeryturę za darmo

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Na Dolnym Śląsku dotarły niepokojące sygnały, że kontaktują się z emerytami osoby, które proponują przeliczenie emerytury. Oszuści za swoją „usługę” żądają 180 zł, tymczasem ZUS przelicza emerytury całkowicie bezpłatnie. Każda osoba, która chce przeliczyć wysokość swojej emerytury, bo np. znalazła nowe dokumenty potwierdzające

Dzielnicowi są bliżej nas

Nie tylko w terenie, ale także w placówkach oświatowych, dzielnicowi gminy Świdnica prowadzą działania prewencyjne i edukacyjne. W ostatnich dniach odwiedzili gminne szkoły, aby po raz kolejny zaprezentować dyrektorom założenia ogólnopolskiego programu „Dzielnicowy bliżej nas”. – Bardzo często to dzielnicowy jest pierwszym funkcjonariuszem na styku mieszkaniec gminy

Ponad 700 tys. na edukacyjne wsparcie

Ponad 716 tys. zł dofinansowania trafi do 409 uczniów oraz 56 nauczycieli z 3 gminnych placówek oświatowych w ramach projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica”. Jego realizacja rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego i trwać będzie do lipca 2019 r. Celem głównym projektu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych

Wniosek Jaworzyny najwyżej oceniony

W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę Nr 4840/V/18  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego