debataparkizieleń miejska

Będą debatować o parku

Spotkanie informacyjne w sprawie miejskiej polityki na rzecz ochrony i rewitalizacji przyrody odbędzie się we wtorek, 22 października o godz. 16.00 w sali narad USC w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47.

W spotkaniu uczestniczyć będą eksperci w dziedzinie dendrologii i ochrony przyrody, m. in.: Piotr Kempf – dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Dariusz Szwed – ekspert i działacz Zielonego Instytutu z Warszawy ośrodka propagowania zielonej myśli społecznej i politycznej, Edmund Steckiewicz – z firmy EDEN, rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa NOT, ekspert Polskiej Izby Ekologii, a także prezydent miasta – Beata Moskal – Słaniewska oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Świdnicy: Maciej Gleba – dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej oraz jego zastępczyni Renata Kogut. 

Zobacz również