akcja zimapolicjapomoc

Akcja “ZIMA” wciąż trwa. Pomagajmy potrzebującym!

Półmetek zimy za nami. W Polsce w nocy wciąż występuje ujemna temperatura powietrza stwarzająca potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Nie bądźmy więc obojętni… 
Policjanci w ramach Akcji „ZIMA” podejmują działania mające na celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom, a przede wszystkim:
• kontrolują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i samotne, a następnie przekazują informacje w tym zakresie służbom pomocy społecznej i władzom samorządowym,
• zwracają uwagę na osoby nietrzeźwe przebywające na wolnym powietrzu i w przypadku stwierdzenia zagrożenia ich  życia lub zdrowia, podejmują wobec nich interwencje mające na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania lub wytrzeźwienia w Pomieszczeniu Dla Osób Zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy,
• kontrolują w trakcie służby – zwłaszcza nocnej, dworce, przystanki, ciągi kanalizacyjne, węzły ciepłownicze, opuszczone budynki, ogródki działkowe, pod kątem przebywania tam osób samotnych i bezdomnych, proponują im noclegi oraz posiłki w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach pomocowych.

Świdniccy funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców powiatu o informowanie policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, w altanie ogrodowej, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni wobec takiej sytuacji, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać telefonicznie na numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji.

W ramach akcji prowadzona jest także współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami społecznymi, które zobligowane są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Działania te mają charakter “pomocowy”, a nie represyjny, w związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki. Jeden telefon może uratować życie.

Zobacz również