30-lecie wyborówpowiat świdnickisamorząd

30 lat samorządu terytorialnego – samorządowcy z powiatu świdnickiego wspominają i dziękują

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe w Polsce po II wojnie światowej. 30. Rocznica to okazja do wspomnień i podziękowań.

Gmina Żarów

Leszek Michalak
burmistrz Żarowa

Z perspektywy 30 lat widzimy, jak ważny był to moment. Jak wiele udało się osiągnąć, jak wiele się zmieniło. 30. rocznica odrodzenia polskiej samorządności to dobra okazja, aby uczcić to, co nam się przez ten czas udało, ale także porozmawiać o tym, co moglibyśmy zrobić lepiej w przyszłości. W maju chcieliśmy wspólnie cieszyć się z sukcesów minionych trzech dekad, ale też rozmawiać o wyzwaniach na przyszłość i o tym, jak stawić im czoła. Niestety, sytuacja związana z panującą epidemią pokrzyżowała plany i nie możemy świętować tej pięknej rocznicy w większym gronie – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Pierwszym burmistrzem wyłonionym przez radnych Rady Miejskiej kadencji 1990-1994 był Zbigniew Chlebowski. Jego zastępcą był Leszek Michalak. Pierwszym sekretarzem gminy została Lilla Gruntkowska, a pierwszą przewodniczącą Rady Miejskiej, obdarzoną zaufaniem przez nowo zaprzysiężonych radnych – Helena Słowik. Była to wówczas najmłodsza ekipa zarządzająca gminą w całej Polsce.

Na zdjęciu radni Rady Miejskiej 1990-1994:

M. Borowski, L. Michalak (wówczas zastępca burmistrza), L. Buchowski, A. Chudek (wówczas dyrektor ZGKiM), Z. Chlebowski, Z. Szeptycki, W. Kudas, K. Gola, S. Kosiorowski, H. Wołkowicz. Od lewej stoją radne: D. Furtak, A. Stec, K. Markiewicz, H. Słowik, L. Gruntkowska, C. Mech, J. Karpińska. Nieobecni radni: Z. Malicki, L. Kosek, D. Epler, R. Kaśków (zastąpił Ś.P. K. Mazura), B. Semik, K. Mossoń i R. Serafin. W rzędzie dolnym od lewej Barbara Babiak z Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Gmina Dobromierz

27 maja odbyły się pierwsze, w pełni wolne wybory samorządowe. Rocznic tych wyborów od wielu lat obchodzona jest w Polsce jako Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest to święto nie tylko tych, którzy zasiadają w radach gmin, ale całej lokalnej społeczności. To święto wszystkich mieszkańców, którzy poprzez udział w wyborach samorządowych i aktywne działanie w swojej małej ojczyźnie przyczyniają się do kształtowania samorządu. Wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom samorządowym składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy zadowolenia z pełnienia tej doniosłej społecznie roli, wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja niech będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy – mówi wójt Dobromierza Jerzy Ulbin wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Ruskiem.

Gmina Świebodzice

Paweł Ozga
burmistrz Świebodzic

– Przez minione trzydzieści lat dynamicznie zmieniała się Gmina Świebodzice, z miejsca zamieszkania, stała się dla swoich Mieszkańców wspólnym dobrem, które należy rozwijać. Zapoczątkowane trzydzieści lat temu prace nadal trwają, a ich efektem są zarówno realizowane w mieście inwestycje, jak i aktywnie rozwijające się postawy społeczne wśród mieszkańców. Obchody tego ważnego jubileuszu zaplanowane w naszym mieście, pokrzyżowała epidemia. Dlatego z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które na przestrzeni lat, budowały historię Świebodzic. Pamiętajmy, że nasze obecne działania na rzecz wspólnoty, tworzą podwaliny do dalszego rozwoju miasta przez kolejne pokolenia świebodziczan – mówi burmistrz Paweł Ozga.

Gmina Strzegom

Zbigniew Suchyta
burmistrz Strzegomia

– Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracującym na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny: pracownikom samorządu, radnym oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności pragniemy złożyć podziękowania i najlepsze życzenia: wytrwałości, zapału w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń, satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej pracy – mówi burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Gmina Marcinowice

Stanisław Leń
wójt gminy Marcinowice

Pozytywne przemiany. jakie nastąpiły także w gminie Marcinowice na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, to efekt pracy wójtów, radnych, sołtysów, rad sołeckich, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, strażaków, sportowców, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Dziękujemy za wspólne budowanie naszego miejsca na mapie samorządnej Polski ­– mówi wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń.

Dodaj komentarz

Zobacz również