grakompaszalogowani

Zdalnie rozwiązywali zadania

III edycja programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” dobiega końca. Zalogowani kończą konkurs, posiadając pełen wachlarz doświadczeń, wiedzy, i umiejętności. Jednym z elementów projektu był udział w cyklu warsztatów ekonomicznych prowadzonych przez wolontariuszy Santander Bank Polska S.A. oraz udział w interaktywnej grze ekonomicznej sprawdzającej wiedzę, spryt i spostrzegawczość młodzieży. W tym roku było wyjątkowo, ponieważ tylko podczas tej edycji konkursu (7 maja) każdy Zalogowany rozwiązywał ekonomiczne zadania, będąc w dowolnym miejscu na świecie (konieczny był tylko internet).

Taka nauka przez zabawę możliwa była dzięki specjalnej aplikacji Kompas zaprojektowanej przez młody zespół – Newbies świdnickiej firmy IT – RST Software Masters.
Zasady gry nie wykluczały łączenia się w zespoły i wspólnego rozwiązywania problemów (w szkole, w domu, w bibliotekach). – Gra ekonomiczna pokazała, że współpraca grupowa i atmosfera podczas rozwiązywania zadań jest bardzo ważnym ogniwem edukacyjnym. Konkurs Zalogowani moim zdaniem uczy nie tylko treści edukacyjnych, ale przede wszystkim kompetencji miękkich, wymaganych przez współczesny rynek pracy – mówił Marcin Kuc, opiekun Zalogowanych SP6, obserwując swoich uczniów podczas gry. – Cieszymy się, że uczniowie mają świadomość, jaką siłę i wartość stanowi praca zespołowa.

Udział w grze wzięło 105 Zalogowanych z klas 8 oraz 3 klas gimnazjalnych ze wszystkich świdnickich szkół. Dla wielu uczniów udział, logowanie, konieczność skorzystania z pomocy informatycznej, działanie pod presją czasu przy zadaniach, było sporym wyzwaniem, ale przede wszystkim niezwykle cennym doświadczeniem.

Zobacz również