Iwona KowalskaporadaZUS

Zasiłek chorobowy – kiedy przysługuje?

W ubiegłym roku nie miałem pracy aż do końca listopada. Szczęśliwie 1 grudnia dostałem pracę i podpisałem umowę zlecenie. W lutym 2018 r. mam zaplanowany zabieg operacyjny. Czy będę miał prawo do zasiłku chorobowego? Krystian

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym. Absolwentom szkół oraz szkół wyższych zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zostali objęci tym ubezpieczeniem w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

W Pana przypadku nabywa Pan prawo do zasiłku chorobowego od 1 marca 2018, czyli po wymaganych 90 dniach okresu wyczekiwania.

Swoją pierwszą w życiu umowę o pracę podpisałem w dniu 27 października 2017. Ponieważ wcześniej nie pracowałam, to też nie miałam ubezpieczenia. Niestety, w dniu 2 listopada 2017 rozchorowałam się. Kiedy będę miała prawo do zasiłku chorobowego? Irena

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego niezależnie od rodzaju zawartej umowy o pracę. Może to być zarówno umowa o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na czas nieokreślony. W pani przypadku będzie miała pani prawo do zasiłku chorobowego od dnia 26 listopada 2017, czyli po 30 dniach okresu wyczekiwania.

Zobacz również