bibliotekawarsztaty

Ostatnie w tym roku warsztaty pisarskie za nami

W poniedziałek 3 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się ostatnie w tym roku warsztaty pisarskie, prowadzone przez Barbarę Elmanowską.

Uczestnicy powitali brawami Izabelę Prypin, która zadebiutowała swoją prozą na łamach „Pomostów”, Dolnośląskiego Rocznika Literackiego, wydawanego przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu.

Grupa tradycyjnie omówiła teksty uczestników, co zaowocowało dyskusją na temat wiarygodnego języka bohaterów.

Zobacz również