koło turystyczneMDKrywalizacja

Walczyli o awans

27 osób, skupionych w 9 zespołów, walczyło o awans do kolejnego etapu Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

6 kwietnia na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy odbyły się Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Organizatorami przedsięwzięcia byli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Świdnicy i Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego.

W eliminacjach brało udział 27 osób (9 zespołów) z tego:

w kategorii Szkół Podstawowych 5 zespołów,

w kategorii Gimnazjum 3 zespoły

w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych 1 zespół.

Eliminacje Powiatowe wygrały i dostały nominację do następnego etapu OMTTK następujące drużyny:

Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce:

Agata Hruszowiec

Natalia Józefak

Piotr Kowalski

Zawodnicy reprezentowali Koło Turystyczne PTTK “ToTuToTam”  przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Opiekun: Zbigniew Curyl

Kategoria Gimnazjum

I miejsce:

Kondrad Jaskuła

Sandra Matyszczyk

Zuzanna Pietrukiewicz

Zawodnicy reprezentowali Koło Turystyczne PTTK “ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy. Opiekun: Zbigniew Curyl

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne

Weronika Wąsowska

Aleksandra Hajduk

Weronika Solska

Zawodnicy reprezentowali III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy. Opiekun: Mariola Makarska-Janicka

 

Uczestnicy dostawali punkty w następujących konkurencjach:

Ocena uprawnień i odznak turystycznych

Test Wiedzy

Turystyczne ABC: “Znajomość atrakcji i zabytków Dolnego Śląska”, “Znajomość roślin Nadleśnictwa Świdnica”, “Znajomość skał i minerałów”, “Quest”

Rowerowy Tor Przeszkód

Podczas uroczystego zakończenia imprezy wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy, upominki turystyczne (kompasy, torebki rowerowe, światła rowerowe, czołówki, koszulki i wiele gadżetów promujących gminy: miejską Świdnica, wiejską Świdnica,  Strzegom i oddział PTTK w Świdnicy). Zwycięskie drużyny we wszystkich kategoriach otrzymały puchary i medale okolicznościowe OMTTK.

Wsparcia udzielili: Urząd Miasta Świdnica, Urząd Gminy Świdnica, Urząd Miasta i Gminy Strzegom, Nadleśnictwo Świdnica

Patronat: starosta powiatu świdnickiego Piotr Fedorowicz

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Powiatu Świdnickiego w ramach realizacji zadania publicznego (Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z umową z dnia 25.03 2019 r. i środków własnych PTTK Oddziału w Świdnicy

foto: MDK

Zobacz również