czysta Świdnicazbiórka elektrośmieci

W sobotę zbiórka elektrośmieci

W najbliższą sobotę, 15 czerwca, odbędzie się zbiórka elektrośmieci. To kolejna tego typu akcja w mieście organizowana przez firmę AG-EKO wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać w godz. od 10.00 do 14:00 na parkingu przed Urzędem Miejskim.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów, nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– zużyte baterie i akumulatory
– odpady budowlane i rozbiórkowe
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– zużyte opony
– chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach
– odpady zielone
– odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone
– inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
– papier i tektura, metal
– tworzywa sztuczne
– szkło i opakowania ze szkła
– opakowania wielomateriałowe
– opakowania ulegające biodegradacji

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 (do końca marca, z uwagi na remont placu, czynny będzie godzinę krócej, czyli do 16.00) oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.

Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor.

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:
– odpady wielkogabarytowe
– odpady ulegające biodegradacji
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– odpady budowlane i remontowe
– przeterminowane i niepotrzebne leki

O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl

Zobacz również