PITrozliczenieUrząd Skarbowyzmiany

Genowefa Sarapata

Pracujesz? Rozliczasz się za pośrednictwem PIT-37 lub PIT-38? Nie musisz się już martwić wypełnianiem formularzy – Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie. O zmianach, jakie od tego roku obowiązują w rozliczeniach podatkowych, rozmawiamy z Genowefą Sarapatą, zastępcą naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy.

*Jakie zmiany czekają osoby, które samodzielnie rozliczają się z dochodów?

– Od stycznia 2019 roku zmieniło się bardzo dużo. Urząd Skarbowy wychodzi naprzeciw tym, którzy osiągają dochody z umów o pracę, zlecenie, dzieło, emerytur, rent, zasiłków i przygotuje dla nich roczne rozliczenie, tzw. „Twój e-PIT”. Do końca stycznia pracodawcy mieli czas, by dostarczyć elektronicznie informacje o dochodach swoich pracowników. Ponad 90 procent płatników już to zrobiła, część oświadczeń jeszcze spływa, a kto zapomniał – powinien jak najszybciej dostarczyć tę informację. Teraz system zgromadzi te wszystkie dane, przeliczy i dla każdego z osobna zostanie przygotowana deklaracja podatkowa na portalu www.podatki.gov.pl. Będą one gotowe od 15 lutego. Od tego momentu aż do 30 kwietnia będziemy mieć czas na poprawienie jej, jeśli zajdzie taka konieczność, zaakceptowanie i wysłanie. Jeżeli o tym zapomnimy, 30 kwietnia deklaracja automatycznie zostanie przyjęta jako nasze zeznanie podatkowe. Co warto dodać, jeśli po 15 lutym wpłynie na przykład spóźniona informacja o dochodach od jednego z naszych pracodawców, deklaracja automatycznie zostanie zaktualizowana.

*Proszę nam bardziej szczegółowo opisać sposób wysyłki tej deklaracji? Co się w niej znajdzie? Co robić w sytuacji, gdy czegoś w niej zabraknie?

– Aby sprawdzić przygotowaną deklarację, w serwisie podatki.gov.pl musimy wejść w zakładkę Twój e-PIT. Tu system poprosi nas o dane uwierzytelniające: PESEL albo NIP i datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców za rok 2018. Możemy też zalogować się za pośrednictwem profilu zaufanego, jeśli taki posiadamy. Wówczas nie potrzebujemy żadnych informacji uwierzytelniających. W deklaracji znajdą się nasze dochody, które osiągnęliśmy w roku ubiegłym, na zasadach, o jakich wspomniałam wcześniej. Dochody będą już zsumowane. Jeśli w zeszłym roku odliczaliśmy ulgę od dzieci, ta ulga w zeznaniu zostanie nam ponownie zaproponowana. Zostanie wskazana także organizacja, której zamierzamy przekazać 1% podatku od dochodu. Będzie to ta sama, którą wskazaliśmy w rozliczeniu za rok ubiegły. To wszystko jednak nie oznacza, że nie możemy nic zmienić. Jeśli wszystko jest w porządku, akceptujemy dokument i wysyłamy. Jeśli jednak czegoś brakuje, albo coś jest błędnie podane – dokonujemy zmian. Może się przecież okazać, że w roku ubiegłym urodziło nam się kolejne dziecko, na które też przysługuje nam ulga rodzinna bądź utracimy prawo do ulgi. Możemy uwzględnić ulgę np. na wpłaty na fundusze emerytalne IKZE. Zmienić możemy odbiorcę 1 % i wskazać innego beneficjenta. W przypadku gdyby okazało się, że któryś z  naszych pracodawców nie dostarczył informacji podatkowej – doliczamy osiągnięte dochody. Zeznanie uzupełniamy, poprawiamy i wtedy wysyłamy. Jeśli jednak pomimo przygotowania dla nas rozliczenia przez KAS nie zechcemy z niego skorzystać zeznanie odrzucamy.

*Czy w ten sam sposób możemy także zmienić numer konta, na który chcemy otrzymać zwrot podatku? Dotychczas konieczne było złożenie specjalnego formularza w Urzędzie Skarbowym.

– W druku internetowym jest możliwość zmiany rachunku. Zwracam jednak uwagę na bardzo staranne wypełnianie tej rubryki. Pamiętajmy, że nr konta musi poprzedzać numer identyfikacyjny kraju. Zatem zgłaszając nowy polski rachunek należy go poprzedzić kodem PL.

*E-PITY są dedykowane każdemu indywidualnie. A jeśli chcemy się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

­- Każdy otrzyma indywidualną propozycję, ale też będzie mógł zaznaczyć, że rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci. Wówczas w specjalnym polu wybierze dane małżonka i deklaracja zostanie złożona wspólnie. Deklarację małżonka będzie można edytować i poprawiać w ten sam sposób co swoją.

*Czy wprowadzenie usługi „Twój e-PIT” oznacza, że nie możemy się rozliczać w inny sposób?

– Nie, deklaracje będą przyjmowane w dalszym ciągu tak jak do tej pory. Oprócz gotowego e-PIT w usłudze „Twój e-PIT” , każdy może złożyć zeznanie w formie elektronicznej korzystając z aplikacji e-Deklaracje, czy z innych programów. Pamiętajmy jednak, że usługa „Twój  e-PIT” jest najszybszą i najbezpieczniejszą usługą. Rozliczamy się w tym czasie, w którym chcemy, nie musimy stać w kolejce. Nie pomylimy się też rachunkowo, bo wszystko będzie wpisane i wyliczone za nas. Co jeszcze ważne, w przypadku elektronicznie wysłanej deklaracji, na zwrot podatku czekamy maksymalnie 45 dni. Dla porównania – przy tradycyjnie,  papierowej złożonej deklaracji – czekamy nawet 3 miesiące. Zatem zachęcam do skorzystania z usługi „Twój e-PIT” . Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu lub z innych powodów nie mogą złożyć zeznania elektronicznie przygotowaliśmy stanowisko komputerowe, które znajduje się na parterze budynku tutejszego Urzędu Skarbowego w pok. 118. Wsparciem w tym przypadku będą służyć również urzędnicy. Wystarczy dowód osobisty i informacje od płatników. Zapraszamy w godz. pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30 , a w poniedziałki od 7.30 do 18.00. Na zakończenie dodam, że od przyszłego roku Krajowa Administracja Skarbowa  umożliwi skorzystanie z tej usługi między innymi małoletnim, którzy  muszą się rozliczyć samodzielnie.

Zobacz również