drogiremontyumowyŻarow

Umowy na przebudowę dróg podpisane

Stare i zniszczone nawierzchnie drogowe przy ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej w Żarowie doczekają się gruntownego remontu. Burmistrz Leszek Michalak podpisał umowy z wykonawcą inwestycji Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów. 

Inwestycje realizowane będą w ramach zadania “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Ulice Wojska Polskiego i Dworcowa są to dwie pierwsze drogi, które zostaną zmodernizowane w ramach tego zadania. – Będą to kolejne inwestycje drogowe realizowane na terenie naszego miasta. Drogi, które zostaną przebudowane w ramach zadania rewitalizacyjnego, na które nasza gmina pozyskała unijne dofinansowanie są stare i wymagają kapitalnego remontu. Są to tylko dwie drogi z kilkunastu, które zostaną gruntownie przebudowane. W kolejce czekają następne, a ich remont przyczyni się także do zmiany wizerunku miasta – mówi burmistrz Leszek Michalak.

Wiele zadań realizowanych jest obecnie na terenie Żarowa, dlatego remont dróg przy ul. Wojska Polskiego i Dworcowej został zaplanowany w okresie wakacyjnym. Wykonawca ma czas do końca sierpnia, aby zrealizować te zadania. Oprócz ulicy Wojska Polskiego i Dworcowej wyremontowane zostaną jeszcze drogi przy ulicach: Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Placu Wolności, Puszkina, Słowackiego, Sportowej i Zamkowej. Na remont kolejnych dróg będą ogłoszone przetargi i tuż po podpisaniu umowy z wykonawcą robót rozpoczną się prace remontowe przy kolejnych drogach w mieście. – W ramach prac przewidziane zostały nowe nawierzchnie mineralno-bitumiczne. Wykonana zostanie także nowa kanalizacja deszczowa, krawężniki, studzienki oraz nowa warstwa podbudowy. Remont ulicy Dworcowej, zgodnie z podpisaną umową potrwa do końca lipca, a ulicy Wojska Polskiego do końca sierpnia – wyjaśnia Wojciech Lesiak z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Wartość inwestycji drogowych przy ul. Wojska Polskiego i Dworcowej to kwota 1.337.876,74 złotych. Inwestycje sfinansowane zostaną ze środków własnych budżetu gminy Żarów i pozyskanego dofinansowania na zadanie “Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 5.866.510,15 złotych. – W piątek, 6 kwietnia została podpisana umowa dotycząca wykonania nowej nawierzchni asfaltowej ulic Wojska Polskiego i Dworcowej. Jest to długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, a jednocześnie ważna i kolejna drogowa w naszym mieście. Prace ruszą w okresie wakacyjnym, bo jest wówczas mniejsze natężenie ruchu. Każda budowa przynosi za sobą utrudnienia i uciążliwości dla mieszkańców, ale jest zapewnienie wykonawcy, że prace przebiegną szybko i sprawnie. Remont dróg z pewnością poprawi komfort jazdy. Zrobi się bezpieczniej i estetyczniej – mówi radna Iwona Nieradka.

Zobacz również