inwestycjeKraszowicetunel

Tunel już wkrótce

Rok trwały uzgodnienia z Urzędem Wojewódzkim dotyczące budowy tunelu pod nasypem kolejowym na Kraszowicach. Pozwoli on na skomunikowanie ruchu pieszo-rowerowego z centrum miasta. Urząd przygotowuje w tej chwili postępowanie przetargowe.

Po wybudowaniu kładki pieszo – rowerowej na rzece Bystrzycy w 2017 roku, kolejnym etapem zadania było umożliwienie dojścia do niej od strony Kraszowic. Wymagało to uzyskania przez miasto stosownych pozwoleń od właścicieli terenu, czyli PKP PLK i RZGW oraz decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozmowy z kolejarzami w sprawie możliwości wybudowania przejścia przez tory skończyły się fiaskiem. PKP PLK nie zgodziły się na przejście przez nasyp. Jedynym rozwiązaniem okazało się tylko wykonanie tunelu – wyjaśnia Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Miasto przez rok miało trudności z uzyskaniem pozwolenia na realizację tej inwestycji, gdyż obszar, na którym miała być ona prowadzona, jest terenem kolejowym zamkniętym. Wojewoda Dolnośląski uznał, iż jest to strefa o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa. To właśnie uniemożliwiło uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po odwołaniu się przez miasto do Ministerstwa Infrastruktury otrzymano decyzję 26 stycznia br., dzięki czemu miasto jako inwestor mogło starać się o wydanie pozwolenia na budowę. Wydano je 18 maja i Urząd Miejski może już rozpocząć proces ogłoszenia postępowania przetargowego. Pozwoli to na kontynuację wcześniejszego planu, czyli połączenia Kraszowic kładką pieszo-rowerową z obiektami sportowymi przy ul. Śląskiej i z centrum miasta.

Od lat mieszkańcy dzielnicy Kraszowice przechodzili przez niebezpieczny wiadukt kolejowy, skracając sobie drogę do centrum miasta. Wielokrotnie na spotkaniach zgłaszali  do mnie ten problem, licząc na szybkie jego rozwiązanie. Niestety zawiłości prawne wydłużyły czas realizacji tej inwestycji. Dziękuję za cierpliwość, a także za liczne pomysły i projekty, które inicjuje m.in. Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, które jest doskonałym ambasadorem mieszkańców swojej dzielnicy – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

 

Zobacz również