modernizacjaPark Centralnyprace remontowerewitalizacja

Trwa rewitalizacja Parku Centralnego (FOTO)

W Parku Centralnym prace postępują zgodnie z harmonogramem – pierwszy ich etap zakończył się we wrześniu. Rewitalizacja tego terenu rozpoczęła się w marcu ubiegłego roku od uporządkowania i przebudowy akwenów wodnych. Przetarg na wykonanie robót wygrało Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekolgicznych “EKO-WOD” Sp. z o. o ze Świdnicy, które wykonało zadanie za około 1 mln 500 tys. zł. Zakres prac obejmował m. in.: oczyszczenie koryta Witoszówki przepływającej przez Park Centralny, naprawę skarp, a także wyspy oraz Stawu Pływackiego i Gondolowego. Przeprowadzona została również wycinka chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew oraz samosiejek.

Aktualnie trwają prace przy budowie rozarium, fontanny, altany widokowej oraz przebudowie schodów, a także roboty instalacyjne i oświetleniowe. Za budowę obiektów kubaturowych odpowiedzialna jest firma Budmax z Boguszowa Gorc, która zrealizuje zadanie za kwotę ok. 1 mln 600 tys. zł. Fontannę centralną i dwie fontanny pływające za prawie 950 tys. zł wykonuje przedsiębiorstwo Akwaplanta Sp. z o. o. z Wrocławia. Instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne to zadanie za kwotę 2 mln 490 tys. zł które wykonuje Zakład Robót Teletechnicznych Telfa ze Świdnicy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stańczyk ze Świebodzic za kwotę ponad 3 milionów 700 tysięcy złotych wykona nowe alejki parkowe i ścieżkę rowerową. Natomiast Farma Miejska zajmie się nasadzeniem zieleni, czyli rabat, trawników, drzew i krzewów. Koszt realizacji tego zadania to około 3 miliony 700 tysięcy złotych. Zgodnie z zawartymi umowami wszystkie te prace powinny zakończyć się w trzecim kwartale tego roku.

Ogłoszono już także przetarg na dostawę i montaż elementów małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, poidełek.  Oferty można składać do godz. 9.00 do 7 marca br.

Z uwagi na duży zakres i koszt przedsięwzięcia realizacja rewitalizacji Parku Centralnego odbywa się etapami. Projekt przebudowy obejmuje cały, ponad 12-hektarowy obszar. Podobnie, jak na skwerze przy pl. 1000-lecia, chcemy także i tutaj odtworzyć historyczny wizerunek tego miejsca oraz wzbogacić go o nowe nasadzenia. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć idealne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, o czym będą się mogli Państwo przekonać wczesną jesienią  – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Cały obszar parku objęty zostanie monitoringiem, zamontowanych zostanie 16 kamer.

Szacowany koszt rewitalizacji Parku Centralnego to ok. 11 mln zł. Przypomnijmy, że miasto pozyskało 9 mln zł dofinansowania na rewitalizację terenów zielonych w mieście z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym na Park Centralny – 5 mln 890 tys. zł.

Zobacz również