Home Posts tagged zmiany

Nowe zasady segregacji odpadów

Zgodnie z przyjętą przez rząd nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniają się zasady zbierania i segregacji odpadów. Pojawiły się dodatkowe pojemniki na odpady biodegradowalne oraz metale. Zostaną również wprowadzone wysokie sankcje za brak lub nienależyte segregowanie odpadów. W Świdnicy nowe zasady obowiązują od 1 października. Jak segregować

Grzegorz Osiecki nowym prezesem żarowskiego ZWiK-u

Grzegorz Osiecki został z dniem 17 czerwca 2019r. powołany na stanowisko nowego prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie. Na to stanowisko powołany został podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się wczoraj w żarowskim ZWiK-u. Do tej pory Grzegorz Osiecki był zastępcą burmistrza miasta Żarów. W Urzędzie Miejskim w Żarowie pracował od 1 marca 2009 roku. […]

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania [foto]

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę zmieniającą dotychczasowe regulacje w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy. Zmienią się też wysokości stawek opłat abonamentowych i dodatkowych. Podyktowane jest to  przede wszystkim zwiększeniem rotacji pojazdów w centrum miasta. Strefa funkcjonuje w mieście od 22 lat. Powstała na wniosek przede wszystkim

Genowefa Sarapata

Pracujesz? Rozliczasz się za pośrednictwem PIT-37 lub PIT-38? Nie musisz się już martwić wypełnianiem formularzy – Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie. O zmianach, jakie od tego roku obowiązują w rozliczeniach podatkowych, rozmawiamy z Genowefą Sarapatą, zastępcą naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy. *Jakie zmiany czekają osoby, które samodzielnie rozliczają się z

Zmiany w systemie składania PIT

Podmioty, które w roku 2018 zatrudniały pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i były płatnikiem podatku dochodowego, muszą przekazać urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r. Pracodawca lub inna osoba, która

Nowa dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

W czwartek, 6 grudnia 2018 roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska powołała na stanowisko dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy Małgorzatę Synowiec, dotychczasową inspektor tego wydziału. Poprzednia dyrektor, Elżbieta Smoter, która nabyła już praw emerytalnych, nadal będzie pracować w urzędzie, służąc na początku wsparciem i

Zmienia się rozkład jazdy MPK

Wraz z końcem wakacji traci ważność letni rozkład jazdy. -Od poniedziałku autobusy MPK Świdnica będą jeździć ze zwiększoną częstotliwością i to jedyna zmiana w stosunku do rozkładu wakacyjnego. Już od soboty na przystankach można będzie przeczytać, jak od 3 września kursować będzie miejska komunikacja. Zachęcamy przy tej okazji do pobierania i korzystania z naszego