Home Posts tagged dotacje

Kolejne środki na remont zabytków

Decyzją radnych miejskich kolejne środki trafią do wspólnot mieszkaniowych i będą przeznaczone na remont zabytkowych obiektów. Uchwały w tej sprawie podjęli radni podczas dzisiejszej Rady Miejskiej. W związku z tym, że Wspólnota przy ul. Wrocławskiej 6 zrezygnowała z z remontu elewacji bocznej,

Miejskie dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać stowarzyszenia prowadzące w Świdnicy rodzinne ogrody działkowe. Można już składać wnioski o przyznanie dotacji celowych, które pomogą w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel 30 tysięcy złotych. – Zachęcam zarządy ROD do aktywnego włączenia się w

100 tys. na remont świdnickich zabytków

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił podczas konferencji prasowej plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2019 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniosła blisko 2 mln zł. 100 tys. złotych trafi do Świdnicy. Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2019 r. wpłynęło 205

Kolejny milion na remonty zabytkowych obiektów w Świdnicy

Na wniosek prezydent Świdnicy, radni zadecydowali dzisiaj podczas sesji, że prawie 1 milion 200 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie naboru wpłynęło aż 86 wniosków. Dotacji

Złóż wniosek na dofinansowanie remontu zabytkowych obiektów w Świdnicy

688 tysięcy złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. Do końca lutego właściciele zabytków, czyli osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, a także spółki prawa handlowego, mogą składać

Czystsze powietrze jednym z priorytetów Aglomeracji Wałbrzyskiej

Kolejne gminy zgłaszają akces do projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Podczas ostatniego spotkania w Świdnicy, która jest liderem programu, włodarze kilkunastu samorządów wyrazili chęć udziału w tej inicjatywie. Przypomnijmy, że w ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji

Fundusze na udrożnienie rzeki Czarna Woda

Na podstawie porozumienia Gminy Marcinowice z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, wyczyszczona zostanie rzeka Czarna Woda w Zebrzydowie i Wirach. Porozumienie podpisane zostało 9 października 2018 r. i zawarte na wspólne wykonanie zadania pn.: „Udrożnienie rzeki Czarna Woda w km 34+500-35+800 w miejscowości Zebrzydów oraz 40+800-42+200 w miejscowości Wiry”. Koszt

Blisko 25 milionów zł na wsparcie rodzin i potrzebujących

45 mieszkań chronionych i wspomaganych, blisko 1 tysiąc dzieci i 500 rodziców objętych wsparciem, to tylko część działań, które zostaną zrealizowane dzięki rozstrzygniętym niedawno konkursom. Dzisiaj w Świdnicy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował uroczyste podsumowanie konkursu i spotkanie z beneficjentami. Wśród nich znalazła się także Fundacja Rozwoju

Dotacje dla gminy Marcinowice

Gminie Marcinowice przyznana została promesa oraz dwie dotacje celowe na budowę czterech dróg gminnych. Promesa przydzielona została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach przydziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 750 tys. zł. na dwa zadania: 1.      Odbudowa drogi gminnej dz. nr 124 w Chwałkowie oraz , 2.      Odbudowa

Kolejne unijne pieniądze na rewitalizację kamienic w Świdnicy

W wyniku pozytywnej oceny miasto Świdnica uzyskało dofinansowanie w kwocie 3 258 847 zł na dwa projekty złożone do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na remont i odnowę części wspólnych domów wielorodzinnych mieszkaniowych. Rewitalizacja obejmie 11 budynków