Home Posts tagged dotacje

Kolejne środki na remont zabytków

Decyzją radnych miejskich kolejne środki trafią do wspólnot mieszkaniowych i będą przeznaczone na remont zabytkowych obiektów. Uchwały w tej sprawie podjęli radni podczas dzisiejszej Rady Miejskiej. W związku z tym, że Wspólnota przy ul. Wrocławskiej 6 zrezygnowała z z remontu elewacji bocznej, pulę dotacji dla tej wspólnoty zmniejszono ze 118 tys. zł do 98 złotych. […]

Miejskie dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać stowarzyszenia prowadzące w Świdnicy rodzinne ogrody działkowe. Można już składać wnioski o przyznanie dotacji celowych, które pomogą w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel 30 tysięcy złotych. – Zachęcam zarządy ROD do aktywnego włączenia się w

100 tys. na remont świdnickich zabytków

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił podczas konferencji prasowej plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2019 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniosła blisko 2 mln zł. 100 tys. złotych trafi do Świdnicy. Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2019 r. wpłynęło 205

Kolejny milion na remonty zabytkowych obiektów w Świdnicy

Na wniosek prezydent Świdnicy, radni zadecydowali dzisiaj podczas sesji, że prawie 1 milion 200 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie naboru wpłynęło aż 86 wniosków. Dotacji

Złóż wniosek na dofinansowanie remontu zabytkowych obiektów w Świdnicy

688 tysięcy złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. Do końca lutego właściciele zabytków, czyli osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, a także spółki prawa handlowego, mogą składać

Fundusze na udrożnienie rzeki Czarna Woda

Na podstawie porozumienia Gminy Marcinowice z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, wyczyszczona zostanie rzeka Czarna Woda w Zebrzydowie i Wirach. Porozumienie podpisane zostało 9 października 2018 r. i zawarte na wspólne wykonanie zadania pn.: „Udrożnienie rzeki Czarna Woda w km 34+500-35+800 w miejscowości Zebrzydów oraz 40+800-42+200 w miejscowości Wiry”. Koszt

Dotacje dla gminy Marcinowice

Gminie Marcinowice przyznana została promesa oraz dwie dotacje celowe na budowę czterech dróg gminnych. Promesa przydzielona została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach przydziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 750 tys. zł. na dwa zadania: 1.      Odbudowa drogi gminnej dz. nr 124 w Chwałkowie oraz , 2.      Odbudowa