Home Posts tagged Dobromierz

Jest umowa na kanalizację Borowa, Roztoki i Jugowej

Budowa kanalizacji w Aglomeracji Gniewków, II etap, obejmująca sieć sanitarną w Roztoce, Borowie i Jugowej wkrótce stanie się faktem. Umowę w tej sprawie na ręce wójta Jerzego Ulbina przekazał lider Aglomeracji Wałbrzyskiej dr Roman Szełemej. W poniedziałek, 12 sierpnia, w uroczystym wręczeniu

Dyskutowali o rozbudowie dróg na Dolnym Śląsku

W poniedziałek, 4 lutego w Dobromierzu, na zaproszenie wójta Jerzego Ulbina, spotkali się liderzy i przedstawiciele samorządów wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Posiedzenie, któremu przewodniczył lider AW dr Roman Szełemej, odbyło się w sali widowiskowej dobromierskiego ośrodka kultury. Poseł na sejm Ireneusz Zyska wystąpił z prezentacją, w ramach której

Budżet przyjęty jednogłośnie

Kolejny rok dla gminy Dobromierz zapowiada się niezwykle pracowicie, a to za sprawą zaplanowanych do realizacji inwestycji. Podczas przedświątecznej sesji, Rada Gminy Dobromierz jednogłośnie uchwaliła przedstawiony przez wójta Jerzego Ulbina budżet na 2019 rok. Plan dochodów przyjęto na poziomie 28.246.525,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 23.328.525,00 zł, dochody

Jugowska świetlica na półmetku

Prace przy budowie centrum kulturalno-rekreacyjnego idą pełną parą, co z pewnością cieszy mieszkańców Jugowej, którzy z dnia na dzień mogą obserwować realizację kolejnych etapów inwestycji. Obecnie trwają roboty związane z położeniem warstwy styropianu na ścianach zewnętrznych i ociepleniem obiektu. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: I etap – stan surowy

Sukces Akademii Piłkarskiej

Piłkarze z Kłaczyny (rocznik 2011) zakwalifikowali się do finału Tauron energetyczny junior CUp, który odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie. Samo uczestnictwo we Wrocławiu było dla nich nie lada gratką. Akademia Nysy Kłaczyna zgłosiła aż trzy drużyny z roczników: 2009, 2010, 2011 (łącznie 20 dzieci). Udało się zakwalifikować wszystkim drużynom i pojechać na turniej,

Modernizacja roztockiego stawu

Dobiegła końca realizacja zadania pn. Budowa ciągu pieszego, obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce, realizowanego w ramach konkursu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. W toku inwestycji przeprowadzono następujące prace obejmujące: uporządkowanie terenu, roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszego o długości 152 m i szerokości 2 m wokół

Ratują gminne zabytki

Gmina Dobromierz przekazała kolejną dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Gniewkowie otrzyma 22,5 tys. zł na zadanie pn. ,,Remont elewacji kościoła pw. Świętej Barbary w Gniewkowie – etap I”. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach gmina Dobromierz również wspierała finansowo prace

Będzie chodnik przy stawie

Ruszyły prace związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego, jakie gmina Dobromierz realizuje w ramach konkursu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Celem inwestycji jest budowa ciągu pieszego, obejmującego zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce, jako miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne, turystyczne, społeczno – kulturalne i inne służące użyteczności

Kłaczyna z nowym wyposażeniem sportowym

W ramach inwestycji w poprawę bazy sportowej w ostatnim czasie doposażono również boisko sportowe w Kłaczynie. Ze środków budżetu gminy Dobromierz zakupiono oraz zamontowano dwa nowe piłkochwyty. Mieszkańcy mogą również korzystać z siłowni plenerowej, która zgodnie z wolą mieszkańców została zakupiona w ramach środków funduszu sołeckiego. –Czynne uprawianie sportu i

Działają aktywnie od 5 lat

W piątek 14 września Stowarzyszenie ,,Aktywni Borów-Dzierzków” świętowało jubileusz 5-lecia swojej działalności. Organizacja przez ten okres zrealizowała wiele projektów i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, pozyskując dotacje na kwotę ponad 90 tys. zł, o czym mówił prezes zarządu Krystian Ulbin. W uroczystości uczestniczyli: prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej,