inwestycjaMarcinowiceszlak pieszy

Szlak pieszy w Sadach

Zakończony został I etap budowy szlaku w Sadach. W porozumieniu z powiatem świdnickim wykonano ok. 210 m dł. szklaku pieszego, który docelowo ma prowadzić przez całą miejscowość.

Na to zadanie gmina Marcinowice pozyskała  promesę z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznaną w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 25 tys. zł. Sady to malownicza miejscowość położona u samych stóp Ślęży. Budowa szlaku zwiększy jej walory turystyczne i dostępność dla licznie odwiedzających ją turystów.

30 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru inwestycji, w którym uczestniczyli wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, starosta powiatu świdnickiego Piotr Fedorowicz, kierownik ref. Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Ewa Fiedler-Łeńska, dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Marek Olesiński, radny miejscowości Sady Zbigniew Dżugaj, wykonawca oraz pracownicy urzędu gminy i starostwa.

Wójt gminy podziękował wykonawcy i staroście – Jestem zadowolony z wykonanej pracy, dziękuję wykonawcy za solidne i szybkie działanie, dziękuję staroście za współpracę, dzięki której możemy wykonać kolejne wspólne zadanie– dodał wójt.

Z budżetu gminy na ten cel wydatkowano 76 tys. zł, w tym dofinansowanie 25 tys. zł z budżetu województwa. Powiat Świdnicki przeznaczył na realizację zadania kwotę 31 tys. zł.

foto: UG Marcinowice

Zobacz również