autobusy elektryczneinwestycjeMPK

Świdnica będzie miała autobusy elektryczne

Świdnica będzie drugim dolnośląskim miastem z autobusami elektrycznymi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił rekomendacji do sfinansowania wniosku świdnickiego MPK w ramach drugiego naboru w programie priorytetowym Systemu Zielonych Inwestycji – Gepard.

Program ma ułatwiać pozyskiwanie środków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie. Wsparcie ma formę dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

Wniosek MPK dotyczył zakupu dwóch dwunastometrowych autobusów elektrycznych, wyposażonych identycznie, jak Solarisy włączone w lipcu do eksploatacji.  Oprócz autobusów finansowaniem będzie objęty zakup dwustanowiskowej stacji ładowania typu plug-in, do długiego ładowania podczas postoju nocnego w zajezdni oraz jedną stację szybkiego ładowania typu pantograf, która ma „doładowywać” elektryki  w połowie dnia ich dziennej pracy, by w ten sposób wydłużyć ich dzienny zasięg.  Pantograf będzie również zlokalizowany na terenie zajezdni.

Analiza potrzeb i możliwości a także zysku ekologicznego wskazuje, że autobusy elektryczne będą obsługiwały 2  linie miejskie – jedynkę i szóstkę.

Wydana przez Fundusz rekomendacja dla naszego wniosku – wyjaśnia Tomasz Kurzawa, prezes Zarządu MPK „Świdnica” –  trafi teraz do zatwierdzenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, na początku lutego powinny rozpocząć się negocjacje kształtu umowy i po jej sfinalizowaniu, w końcówce lutego, a może w pierwszych dniach marca ogłosimy przetarg z terminem dostawy w marcu 2020 roku.

Rekomendowany do dofinansowania wniosek opiewa na 2,92 mln złotych dotacji i 1,94 mln złotych niskooprocentowanej pożyczki.

foto www.solarisbus.com

Zobacz również