akcjakalendarzkonkurs

Pstryknij fotkę i twórz z nami kalendarz

Wychodząc poza utrwalone schematy i łamiąc nieco stereotypy, postanowiliśmy przygotować dla Was, drodzy Czytelnicy, kalendarz na 2020 rok. Chcemy, by był to kalendarz dla Was i tworzony z Wami. Dlatego proponujemy konkurs, w którym powalczycie o publikację Waszego zdjęcia w kalendarzu. Jak Wam się podoba ten pomysł?

Aby wziąć udział w konkursie, należy w nieprzekraczalnym terminie do 22 września, wysłać swoją fotkę oraz dane na adres mailowy redakcji redakcja@mojaswidnica.pl. Foto musi przedstawiać Świdnicę bądź wybrany element świdnickiej przestrzeni. 23 września wszystkie fotki, które spełnią wymagania poniższego regulaminu, opublikujemy w specjalnym albumie na naszym profilu na facebooku. Przez prawie dwa tygodnie, aż do 30 września do godz. 10.00 będziecie mogli likować Wasze fotki. Zwycięskie foto znajdzie się na kalendarzu na 2020 r.

Regulamin akcji:

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem akcji „Pstryknij fotkę – zgarnij nagrody” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida w Świdnicy – wydawca biuletynu „Moja Świdnica” z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 18, 58-100 Świdnica;

II MIEJSCE I TERMIN

1. Akcja trwa od 10 do 30 września

3. Konkurs rozpoczyna się 10 września i odbywać się będzie w dwóch turach. Pierwsza tura rozpoczyna się 10 września i trwa do 22 września. W tym czasie przyjmowane są zgłoszenia do konkursu. Następnie 23 września rusza głosowanie na zdjęcie za pośrednictwem fan page’a moja świdnica. 30 września o godz. 10.00 kończy się głosowanie, rozstrzygnięcie nastąpi do godz. 15.00 30 września. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu moja świdnica i profilu na facebooku. Zwycięskie zdjęcie znajdzie się na kalendarzu Moja Świdnica.

III CELE AKCJI

1. Celem projektu jest wybór zdjęcia, które wizerunek znajdzie się na kalendarzu „Moja Świdnica”.

IV UCZESTNICTWO

1.W akcji mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy powiatu świdnickiego.

2. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń upływa 22 września.

3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@mojaswidnica.pl (zgłoszenie musi zawierać fotografię oraz dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i wiek). Przy czym w przypadku osób niepełnoletnich wymagane będzie dostarczenie do siedziby redakcji pisemnej zgody od rodziców na udział w konkursie.

4. Do konkursu jedna osoba może zgłosić jedno wybrane zdjęcie. W przypadku wysłania większej ilości zdjęć, organizator wybierze tylko jedno. Foto musi przedstawiać Świdnicę bądź wybrany element świdnickiej przestrzeni.

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na publikację zdjęcia na kalendarzu i przekazaniu praw autorskich do jego ewentualnego udostępniania na nośnikach wydawnictwa.

6. Udział w akcji jest bezpłatny

V ZWYCIĘZCY

1. 23 września wszystkie zgłoszenia, które spełnią powyższe wymogi, rozpoczną walkę o zwycięstwo. W tym dniu na profilu „Moja Świdnica” na facebooku zostanie opublikowany album ze wszystkimi zdjęciami konkursowymi. O tym, które z nich zwycięży, zdecyduje liczba lików zebranych pod zdjęciem. Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość dodania głosów specjalnych od redakcji.

2. Wszelkie podejrzane polubienia zdjęć nie będą brane pod uwagę.

3. 30 września do godz. 15.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.mojaswidnica.pl i na FB wydawnictwa.

VI NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zwycięzcy.

3. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana do 30 września na FB wydawnictwa.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne bądź na gotówkę.

5. Werdykt organizatorów jest nieodwołalny i nie podlega negocjacji.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poprzez zgłoszenie i udział w akcji rodzic lub opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na:

– wzięcie udziału w akcji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia akcji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883);

– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

2. Regulamin reguluje wszystkie postanowienia akcji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie terminu i nagród, ogólnych warunków.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania akcji bez podania przyczyny.

Zobacz również