absolutoriumMZEC

Prezes MZEC z absolutorium

Ponad 1,54 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,7 mln zł – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej zakończył rok na plusie.

Walne Zgromadzenie wspólników przyjęło sprawozdanie za rok 2017 i udzieliło skwitowania zarządowi Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. To był kolejny dobry rok w 25 letniej historii spółki.
MZEC bardzo mocno zaangażowany jest w realizację programu Kawka. Należąca do spółki sieć ciepłownicza rozrasta się, by sprostać potrzebom programu oraz zapewnić dostawy ekologicznego ciepła innym chętnym. Piece mogli w ubiegłym roku zlikwidować m.in. mieszkańcy ul. Parkowej i Kościelnej, a ul. Sienna bez dymiących kominów wygląda niczym z sielskiego obrazka.

Nowymi klientami MZEC-u zostały instytucje z ul. Saperów i Pakowej, szkoła podstawowa nr 105 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Dziś sieć zmierza do brzegów Bystrzycy w rejonie ul. Wodnej, niebawem przekroczy ul. Bohaterów Getta by zasilić budynki przy ul. Franciszkańskiej i Grodzkiej, pozwoli na przyłączenie kamienic przy ul. Mennickiej i części ul. Pułaskiego oraz wespnie się w górę ul. Ks. Bolka.
Mimo stosunkowo ciepłej zimy miejski producent ciepła systemowego zakończył rok zyskiem netto ponad 1,54 mln pln przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,7 mln pln. Zarząd spółki tworzą Jacek Piotrowski, prezes oraz Rafał Bronowicki, wiceprezes.

Zobacz również