kawalerowie orderu uśmiechukonkursSP 8

Prezentowali kawalerów Orderu Uśmiechu (FOTO)

We wrześniu rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs o Patronie „Kawalerowie Orderu Uśmiechu”, zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, w którym brali udział uczniowie klas IV-VIII.

Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach:

– prezentacja multimedialna/film,

– album,

– plakat.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku szkolnego uczniowie otrzymali informacje o w/w konkursie i przygotowywali indywidualnie lub zespołowo swoje prace. Były one sprawdzane pod kątem poprawności, pomysłowości i estetyki wykonania. We wrześniu jury zdecydowało o przyznaniu miejsc w każdej kategorii.

Prezentacja multimedialna (film)

I miejsce – Lilianna Kozłowska (8a)

II miejsce – Jakub Moneta (8a) i Igor Ryglowski (8a)

III miejsce – Julia Kunas (7b)

Album

I miejsce – Hanna Bednarska (5d) i Marcelina Wójcik (5d)

Plakat

I miejsce – Magdalena Skórzak (6a) i Alicja Łukaszewicz (6a)

foto: A. Barańska/ SP8

Zobacz również