program szachowyszachyszkołazajęcia

Postawili na szachy

W lutym PSP nr 3 w Strzegomiu przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Zajęciami szachowymi, ku zadowoleniu rodziców, objęci są wszyscy uczniowie klas I-III i realizują projekt w wymiarze 1 godz. tygodniowo pod kierunkiem instruktora szachowego PZSzach – Artura Adamka.

Szkoła w ramach projektu otrzymała:

sprzęt szachowy: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna
programy nauczania i wsparcie metodyczne (przewodnik metodyczny, bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowo – metodycznych, doradca metodyczny PZSzach.)
podręczniki szachowe dla uczniów.
Bez względu na wiek dziecka, szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania.

Zobacz również