inwestorzyprogramprzedsiębiorczośćwsparcie

Otworzą rynki zagraniczne dla świdnickich inwestorów

Wsparcie w rozwoju gospodarczym, doradztwo biznesowe i pomoc w nawiązaniu współpracy z firmami z kraju i całego świata – to główne cele Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Punkt powstał właśnie w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej w celu utworzenia Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Siedziba GCOIE mieści się w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego. – Jesteśmy na etapie wdrażania i akredytacji. Dwójka pracowników szkolona jest na ekspertów – pro biznes i pro export. Myślę, że we wrześniu będziemy gotowi do pełnego otwarcia centrum – mówi dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy Anna Skrzypacz.

Czym dokładnie jest GCOIE?

Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest swoistą formą wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców ze Świdnicy i okolic, będących inwestorami wewnętrznymi, eksporterami. – Pomaga również inwestorom zewnętrznym wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Do najważniejszych zadań GCOIE należą:  informacja o zachętach inwestycyjnych dostępnych na poziomie regionalnym i krajowym, organizacja szkoleń dla przedstawicieli lokalnego biznesu, pomoc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, partnerów i poddostawców, pomoc we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie rozpoczęcia i trwania działalność – wymienia Paula Pilarska-Skoruch, ekspert pro – biz Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Okno na świat i nowe możliwości

Główną zaletą utworzenia GCOIE jest stworzenie kanałów komunikacyjnych. Posiadanie informacji o trendach, możliwości dofinansowania, skorzystania z atrakcyjnych rodzajów pomocy jest obecnie jednym z najważniejszych elementów mających realny wpływ na rozwój firmy. Obecnie rozsyłane są formularze do przedsiębiorców, które są konieczne do zarejestrowania firmy w GCOIE, sklasyfikowania i określenia rodzaju wsparcia. Na stronie Urzędu Miejskiego powstała zakładka dla biznesu (http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu.php), w której można znaleźć formularz karty Przedsiębiorcy/Eksportera (zachęcamy do wypełnienia) wszystkie aktualne informacje gospodarcze (o misjach, konkursach, możliwości dofinasowania), jak również zapoznać się z ofertą inwestycyjną czy gospodarczą miasta.

Zobacz również