nowe stawki podatkoweRada Miejskasesja

Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowych wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Nowe stawki:

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od1 m2 powierzchni (wzrost o 0,02 zł w stosunku do roku 2018)

– od budynków lub ich części:

*mieszkalnych –  0,79 zł od1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł w stosunku do roku 2018)

*związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (wzrost o 0,30 zł w stosunku do roku 2018)

Dla mieszkańca Świdnicy, który posiada mieszkanie o powierzchni np. 67 m2, to oznacza wzrost opłaty rocznie o ok. 8,00 zł, czyli miesięcznie ok. 0,67 zł. Z kolei dla przedsiębiorcy mającego np. sklep o powierzchni ok. 90 m2 to roczna podwyżka 39 zł, czyli miesięcznie ok. 3,25 zł.

W gminach sąsiednich już w tym roku obowiązują maksymalne stawki czynszów. Za budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, opłata ta wynosi, dla porównania, np. w Wałbrzychu, Dzierżoniowie czy też Świebodzicach – 23,10 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Zobacz również