Świebodzicezmiana organizacji ruchu

Nowa organizacja ruchu na Browarowej/Mickiewicza

Jest już nowe oznakowanie poziome, wkrótce pojawią się znaki pionowe. Przypominamy, że na ulicy Browarowej i Mickiewicza zmieniona została organizacja ruchu. Ulicą główną będzie ciąg Mickiewicza/Browarowa, a nie ulica Browarowa jak było dotychczas.

Ze względu na geometrię skrzyżowania i warunki widoczności istniejąca organizacja ruchu stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. W rejonie skrzyżowania znajduje się zjazd na teren byłego browaru, wykorzystywany obecnie przez firmy transportowe i inne.

Po zmianach w naturalny sposób główną ulicą będzie ciąg Browarowa-Mickiewicza.

Zaprojektowano również oznakowanie poziome w rejonie skrzyżowania ulic, aby kierujący pojazdami na wlocie ul. Browarowej od strony ul. Świdnickiej mieli lepszą widoczność na skrzyżowaniu. Na ulicy Browarowej planuje się także przestawienie znaku B-36.

Oznakowanie pionowe pojawi się w połowie miesiąca, i wówczas nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać.

Zobacz również