odprawapolicjastatystyki

KPP Świdnica – w 2018 r ograniczono przestępczość

Rok 2018 to dla mieszkańców powiatu świdnickiego ograniczenie przestępczości w 7 wybranych kategoriach i podniesienie poziomu skuteczności pracy policji. 7 stycznia  w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano ubiegłoroczny stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Oprócz kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, w spotkaniu udział wzięli m.in. komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP Świdnica, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, starosta świdnicki Piotr Fedorowicz oraz prokurator rejonowy w Świdnicy Marek Rusin.
Zgodnie z przedstawionymi w formie multimedialnej prezentacji przez komendanta powiatowego policji w Świdnicy – podinsp. Andrzeja Dobiesa wynikami, rok 2018 to dla policji świdnickiej podniesienie wysokiego już poziomu skuteczności oraz ograniczenie przestępczości w 7 kategoriach.

W 2018 roku łącznie odnotowano 3331 przestępstw. Ponadto o 40 zmniejszyła się liczba przestępstw w wybranych 7 kategoriach, czyli zdarzeń najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej, takich jak przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże mienia, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem, czy uszkodzenia mienia.
W kwestii wykrywalności, policja naszego powiatu także poprawiła wyniki – wartość ta wzrosła do poziomu 82,3%.

W ubiegłym roku policjanci interweniowali aż 25813 razy i zatrzymali na “gorącym uczynku” 1296 sprawców, czyli o 14 więcej niż przed rokiem. Funkcjonariusze powiatu świdnickiego w 2018 r. zatrzymali 448 nietrzeźwych kierujących.

W roku 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy przeprowadzono szereg programów prewencyjnych takich jak: „Bezpieczne Ferie Zimowe 2018”, „Bezpieczna Droga Do Szkoły” „Bezpieczna Kobieta“, „Bezpieczne Wakacje“,  czy „Harcerska akademia policyjna“.

Na drogach powiatu świdnickiego w 2018 roku odnotowano 130 wypadki drogowe, czyli o 7 mniej niż przed rokiem. Niestety, w 2018 roku doszło do 11 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęło 11 osób.

W okresie 2018 r podczas funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie KPP w Świdnicy odnotowano łącznie 1487 zgłoszeń dotyczących zagrożeń, gdzie w 689 przypadkach fakt zaistnienia zagrożenia został potwierdzony. Najczęściej oznaczano kategorie dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości (588).

Odprawa służbowa zakończyła się oficjalnym przekazaniem dwóch oznakowanych radiowozów marki Opel Mokka i Opel Astra. Kluczyki do radiowozów w imieniu swoim oraz starosty świdnickiego na ręce funkcjonariuszy przekazała prezydent Beata Moskal-Słaniewska. Zakup aut został dofinansowany ze środków budżetu miasta oraz powiatu świdnickiego, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

foto: KPP Świdnica

Zobacz również