akcja zimapolicjareagujmyStraz Miejska

Kontrolują miejsca, gdzie przebywają bezdomni

Temperatury ujemne w godzinach nocnych oraz prognozowane spadki temperatur spowodowały, że funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świdnicy, co noc w swoich zadaniach realizują kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne.

Przynajmniej dwa razy w ciągu nocy pomiędzy godziną 23:00 a 1:00 w nocy i 3:00 a 5:00 nad ranem mundurowi sprawdzają stan psychofizyczny osób bezdomnych, które nie chcą skorzystać z proponowanej im pomocy. Świdniccy funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców powiatu o informowanie Straży Miejskiej lub policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, w altanie ogrodowej, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni wobec takiej sytuacji, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać telefonicznie na numer alarmowy 112, numer telefonu pogotowia policyjnego 997, do najbliższej jednostki policji, lub do Straży Miejskiej pod nr. 986 lub 74 8512888. Strażnicy miejscy sprawdzą podaną informację i udzielą pomocy osobie bezdomnej, niezależnie od pory dnia lub nocy.

Przypominamy, że w ramach akcji prowadzona jest także współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i placówkami społecznymi, które zobligowane są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Działania te mają charakter “pomocowy”, a nie represyjny, w związku z tym policjanci udzielają wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

Wykaz placówek pomocowych:

POWIAT ŚWIDNICKI

 

Jadłodajnia–70 posiłków dziennie.

58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 4-6,tel.:74851 25 04, tel. kom. 662278 987

Obecnie wydawane są posiłki we współpracy z MOPS Świdnica. Dodatkowo wydawana jest odzież.

Caritas Diecezji Świdnickiej.

 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet-60 miejsc, w tym dla 18 niepełnosprawnych obojga płci.

58-100 Świdnica, ul. Świętego Brata Alberta 5, tel. kom. 781060415.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Uwaga –schronisko czynne od 6 listopada 2017 r.

 

Jadłodajnia-I i II danie w ilości do 100dziennie.

Dodatkowo na zlecenie Urzędu Miasta -pranie odzieży potrzebującym.

58-160 Świebodzice,ul. Józefa Piłsudskiego 8,tel. kom.693196754.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Zina”,

 

Stołówka Charytatywna–ok. 250 posiłków dziennie.

58-150 Strzegom, Plac Jana Pawła II 10, tel. 74855 02 86

Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

 

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn–80 miejsc

58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 51, tel. 74856 97 70, tel. kom. 781060 416

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Zobacz również