Home Kontakt

Kontakt

Wydawca 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica 
e-mail: redakcja@mojaswidnica.pl 
tel. 576 767 970 
Redaktor naczelny 
Agnieszka Komaniecka 
a.komaniecka@mojaswidnica.pl 
Fotoreporter 
Daniel Gębala 
d.gebala@mojaswidnica.pl 
Reklama i marketing 
Katarzyna Maciejewska 
k.maciejewska@mojaswidnica.pl 
marketing@mojaswidnica.pl 
tel. 502 487 512 
OD REDAKCJI
Redakcja nie utożsamia się z materiałami nadesłanymi z zewnątrz, nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Anonimów nie publikujemy.