aplikacjakonkursyorganizacje pozarzącowe

Konkursy dla organizacji pozarządowych przez aplikację internetową

Wielkim krokami zbliżają się otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku oraz konkursy zgłaszane przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym. 

W celu ułatwienia oferentom składania wniosków, Urząd Miejski w Świdnicy wprowadził aplikację internetową e – NGO.org.pl. Jest to platforma stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niesie to za sobą wiele korzyści, m.in.: wyeliminuje najczęściej popełniane błędy rachunkowe, a także brak kompletności wypełnienia wszystkich pól i załączników. To również efektywniejsza komunikacja pomiędzy pracownikami organu administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi. Informacje systemowe generowane i wysyłane będą automatycznie przez aplikację. Rozwiązanie to daje możliwość posiadania wielu kont w ramach jednej organizacji, co pozwala na pracę w tym samym czasie kilku osobom, nad tą samą ofertą/sprawozdaniem. Dodatkowo, systematyczna aktualizacja sytemu dostosowana jest do zmian legislacyjnych (procedur, wzorów formularzy ofertowych, itd.).

Przypominamy, że składnie ofert na realizację ww. zadań  będzie odbywało się obowiązkowo poprzez aplikację, czyli generator e – NGO.  Przeprowadzone zostało już szkolenie w tym zakresie i wszystkie zainteresowane podmioty otrzymały instrukcje obsługi oraz przydatne linki m.in. do filmików instruktażowych. W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się na adres e-mail: pomoc@engo.org.pl lub telefonicznie: Jacek Kiełkowski tel. 33 444 66 91 (pomoc merytoryczna), Bartosz Parchański tel. 33 444 66 91 (pomoc techniczna). Pomocą służą także pracownicy Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy – tel. 74/646 29 02 lub 74/646 29 30.

Zobacz również